ZOZNAM ZADANÝCH VÝBEROVÝCH KONANÍ


25.04.2019 | Štefan Kukumberg

Příloha
Názov predmetu zákazky: „Modernizácia výťahu - Vyhliadková veža na Dukle“ Stručný opis predmetu zákazky Predmetom verejného obstarávania je zabezpečenie demontáže špeciálneho rýchlovýťahu vybudovaného v roku 1974 špeciálne pre Vyhliadkovú vežu na Dukle (3 zastávky), dodanie projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) pre súvisiace stavebné práce, dodanie technickej dokumentácie nového výťahu, dodávka a montáž nového výťahu, vykonanie úradnej skúšky vrátane spracovania protokolu o jej vykonaní vrátanie zabezpečenia servisnej činnosti počas záručnej doby výťahu. Cieľom modernizácie je nahradenie starého osobného výťahu, ktorý je v havarijnom stave, pričom tento typ výťahu sa už nevyrába, novým výťahom s kvalitatívne vyššími parametrami (nosnosť, rýchlosť, ovládanie výťahu, bezpečnostné prvky atď.) Nový výťah je potrebné inštalovať do jestvujúcej výťahovej šachty bez úpravy jej rozmeru (2800x3200 mm). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 1 k tejto výzve – Opis predmetu zákazky. Predpokladaná hodnota zákazky Predpokladaná hodnota zákazky: 66 666,66 € bez DPH (80 000, - € vrátane DPH)
Firma: Vojenský historický ústav Bratislava
Adresa: Krajná 27, 821 04  Bratislava
Telefón: 0903 659884
E-mail: stefan.kukumberg@vhu.sk
 
20.03.2019 | Eduard Kačík

Příloha
Pozdravujem Vás, V 20 ročnej budove 4 poschodovej mame zaujem vybudovať výťah, objekte je bola od projekcie po vystavbu počitana dispozične výťahova šachta v strede objektu. Len nie je duta od 1 PP až 3 NP a je predelená jednotlivými podlahami jednotlivých poschodi. Okolo nej je schodisko. potrebujeme zabezpečiť projektovu dokumentaciu upravy šacht, stupačiek a prekladky IT rozvodov. ktore sa v týchto priestroch nachadzaju, projekt výťahu. Projekt pre stavebné povolenie. Ďalej mame zaujem o vyber dodavateľa výťahu a jeho montaž. Realizačné práce je potrebne kalkulovať za prevadzky budovy.
Firma: LIGHTECH, s.r.o. IČO 35796332
Adresa: Stará Vajnorská 90, 83104  Bratislava
Telefón: +421907737212
E-mail: eduard.kacik@lightech.sk