STAVEBNÉ VÝŤAHY

STAVEBNÉ VÝŤAHY sú rôzne veľké výťahy používané na stavbách ako efektívny a bezpečný spôsob prepravy materiálu a osôb. Stavebné výťahy je možné kúpiť, alebo prenajať.


ZÁKLADNÉ PRÁVNE PREDPISY VZŤAHUJÚCE SA NA VÝŤAHY
ZÁKLADNÉ SLOVENSKÉ TECHNICKÉ NORMY VZŤAHUJÚCE SA NA VÝŤAHY

 


nové výtahy

DODÁVATELIA A POŽIČOVNE STAVEBNÝCH VÝŤAHOV

Zoznam firiem dodávateľov a požičovní stavebných výťahov v Slovenskej republike a odkazy na ich oficiálne webové prezentácie.


· ZOZNAM DODÁVATEĽOV A POŽIČOVNÍ STAVEBNÝCH VÝŤAHOV

· WWW PREZENTÁCIE DODÁVATEĽOV A POŽIČOVNÍ STAVEBNÝCH VÝŤAHOV


výběrové řízení

ZADAŤ VÝBEROVÉ KONANIE NA STAVEBNÝ VÝŤAH

Oslovte jednoducho svojou požiadavkou všetkých dodávateľov a požičovne stavebných výťahov v Slovenskej republike.

 

 

PRAVIDELNÉ ČINNOSTI, KTORÉ VYŽADUJE VÁŠ STAVEBNÝ VÝŤAH PODĽA PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV


1. ODBORNÁ PREHLIADKA
2. ODBORNÁ SKÚŠKA
3. OPAKOVANÁ ÚRADNÁ SKÚŠKA

 

 

1. ODBORNÁ PREHLIADKA

Odbornou prehliadkou sa podľa § 13 Vyhlášky 508/2009 Z. z. kontroluje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia počas jeho prevádzky. Odbornú prehliadku vykonáva Revízny technik (RT).

 

Lehoty (interval) prevádzania odborných prehliadok...

 


2. ODBORNÁ SKÚŠKA

Odbornou skúškou sa podľa § 13 Vyhlášky 508/2009 Z. z. kontroluje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia po ukončení výroby, montáže, inštalácie na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie a opravy a počas jeho prevádzky. Odbornú skúšku vykonáva Revízny technik (RT).

 

Lehoty (interval) prevádzania odborných skúšok...

 


3. OPAKOVANÁ ÚRADNÁ SKÚŠKA

Opakovanou úradnou skúškou vykonávanou v pravidelných lehotách sa podľa § 12 Vyhlášky 508/2009 Z. z. overuje, či vyhradené technické zariadenie skupiny A spĺňa požiadavky na bezpečnú prevádzku a či je obsluhované bezpečným spôsobom. Opakovanú úradnú skúšku vykonáva Oprávnená právnická osoba (OPO).

 

Lehoty (interval) prevádzania opakovaných úradných skúšok...