PRAVIDELNÉ ČINNOSTI, KTORÉ VYŽADUJE VÁŠ VÝŤAH PODĽA PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

1. ODBORNÁ PREHLIADKA

2. ODBORNÁ SKÚŠKA

3. OPAKOVANÁ ÚRADNÁ SKÚŠKA

 


1. ODBORNÁ PREHLIADKA

Odbornou prehliadkou sa podľa § 13 Vyhlášky 508/2009 Z. z. kontroluje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia počas jeho prevádzky. Odbornú prehliadku vykonáva Revízny technik (RT).


  Výťahy, ktoré sú trvalou súčasťou budovy a objektu
Lehoty (interval)

  Osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb

3 mesiace

  Nákladný výťah s prístupom osôb do klietky

6 mesiacov
  Nákladný výťah so zakázanou prepravou osôb 6 mesiacov

  Zdvíhacie plošiny, ktoré sú trvalou súčasťou budovy a objektu
Lehoty (interval)

  Zdvíhacia plošina s povolenou dopravou osôb a nákladu

3 mesiace


  Stavebné výťahy
Lehoty (interval)

  Stavebný výťah na prepravu osôb a nákladu

3 mesiace

  Stavebný výťah nákladný s prístupom osôb na nosnú plošinu

podľa technických podmienok výrobcu

Odbornú prehliadku nahrádza úradná skúška alebo opakovaná úradná skúška, ktorá bola vykonaná v rovnakej lehote. Dňom vykonania úradnej skúšky alebo opakovanej úradnej skúšky začínajú plynúť lehoty nasledujúcich odborných prehliadok a odborných skúšok.

 


2. ODBORNÁ SKÚŠKA

Odbornou skúškou sa podľa § 13 Vyhlášky 508/2009 Z. z. kontroluje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia po ukončení výroby, montáže, inštalácie na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie a opravy a počas jeho prevádzky. Odbornú skúšku vykonáva Revízny technik (RT).

 

  Výťahy, ktoré sú trvalou súčasťou budovy a objektu
Lehoty (interval)

  Osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb

3 roky

  Nákladný výťah s prístupom osôb do klietky

6 rokov
  Nákladný výťah so zakázanou prepravou osôb 6 rokov

 

  Zdvíhacie plošiny, ktoré sú trvalou súčasťou budovy a objektu
Lehoty (interval)

  Zdvíhacia plošina s povolenou dopravou osôb a nákladu

3 roky


  Stavebné výťahy
Lehoty (interval)

  Stavebný výťah na prepravu osôb a nákladu

3 roky

  Stavebný výťah nákladný s prístupom osôb na nosnú plošinu

podľa technických podmienok výrobcu

 

Odbornú skúšku nahrádza úradná skúška alebo opakovaná úradná skúška, ktorá bola vykonaná v rovnakej lehote. Dňom vykonania úradnej skúšky alebo opakovanej úradnej skúšky začínajú plynúť lehoty nasledujúcich odborných prehliadok a odborných skúšok.

 


3. OPAKOVANÁ ÚRADNÁ SKÚŠKA

Opakovanou úradnou skúškou vykonávanou v pravidelných lehotách sa podľa § 12 Vyhlášky 508/2009 Z. z. overuje, či vyhradené technické zariadenie skupiny A spĺňa požiadavky na bezpečnú prevádzku a či je obsluhované bezpečným spôsobom. Opakovanú úradnú skúšku vykonáva Oprávnená právnická osoba (OPO).

 

  Výťahy, ktoré sú trvalou súčasťou budovy a objektu
Lehoty (interval)

  Osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb

6 rokov

  Nákladný výťah s prístupom osôb do klietky

10 rokov
  Nákladný výťah so zakázanou prepravou osôb 10 rokov

 

  Zdvíhacie plošiny, ktoré sú trvalou súčasťou budovy a objektu
Lehoty (interval)

  Zdvíhacia plošina s povolenou dopravou osôb a nákladu

6 rokov


  Stavebné výťahy
Lehoty (interval)

  Stavebný výťah na prepravu osôb a nákladu

10 rokov

  Stavebný výťah nákladný s prístupom osôb na nosnú plošinu

10 rokov

 

Ak vyhradené technické zariadenie spĺňa podmienky opakovanej úradnej skúšky, oprávnená právnická osoba vydá po ukončení opakovanej úradnej skúšky osvedčenie o opakovanej úradnej skúške a výsledok opakovanej úradnej skúšky potvrdí v sprievodnej technickej dokumentácii.

 

 

UPOZORNENIE: Dáta prezentovaná na tejto stránke sú len informatívne. Pre stanovenie záväzných termínov odporúčame vždy vychádzať z plného znenia platných predpisov.