PLOŠINY

PLOŠINY sú zvislé, alebo šikmé zdvíhacie zariadenia. Plošina môže byť pevne umiestnené v objekte (napríklad pri domových schodoch, alebo s pridanou kabínou používanou ako výťah), na vonkajšom prostredí (napríklad pri skladoch, alebo ako riešenie možnosti prístupu pre invalidov na vonkajšom schodišti), ale aj pojazdné (napríklad zdvíhacie plošiny na automobiloch).


DOMÁCE VÝŤAHY sú zvislé zdvíhacie plošiny s kabínou ponúkajúce lacnejšie dopravné riešenie pre rodinné domy. Kombinujú sa výhody výťahu (prakticky totožná kabína ako má výťah) a výhody plošiny (nespadá medzi klasické výťahy, jednoduchšie bezpečnostné prvky, menší rozsah servisu).


SCHODISKOVÉ PLOŠINY A SEDAČKY sú šikmé zdvíhacie zariadenia uľahčujúce voľný pohyb osôb so zníženou pohyblivosťou.


NOŽNICOVÉ PLOŠINY sú zvislé zdvíhacie zariadenia uľahčujúce vertikálnu dopravu bremien do rôznych výškových úrovní.

 


servis výtahů

DODÁVATELIA DOMÁCICH VÝŤAHOV

Zoznam firiem dodávajúcich domáce výťahy v Slovenskej republike a odkazy na ich oficiálne webové prezentácie.


· ZOZNAM DODÁVATEĽOV DOMÁCICH VÝŤAHOV

· WWW PREZENTÁCIE DODAVATEĽOV PLOŠÍN


servis výtahů

DODÁVATELIA SCHODISKOVÝCH PLOŠÍN A SEDAČIEK

Zoznam firiem dodávajúcich schodiskové plošiny a sedačky v Slovenskej republike a odkazy na ich oficiálne webové prezentácie.


· ZOZNAM DODÁVATEĽOV SCHODISKOVÝCH PLOŠÍN A SEDAČIEK

· WWW PREZENTÁCIE DODAVATEĽOV PLOŠÍN


servis výtahů

DODÁVATELIA NOŽNICOVÝCH PLOŠÍN

Zoznam firiem dodávajúcich nožnicových plošín v v Slovenskej republike a odkazy na ich oficiálne webové prezentácie.


· ZOZNAM DODÁVATEĽOV NOŽNICOVÝCH PLOŠÍN

· WWW PREZENTÁCIE DODAVATEĽOV PLOŠÍN


výběrové řízení

ZADAŤ VÝBEROVÉ KONANIE NA PLOŠINU

Oslovte jednoducho svojou požiadavkou všetky firmy dodávajúce plošiny v Slovenskej republike.

 


PRAVIDELNÉ ČINNOSTI, KTORÉ VYŽADUJE VAŠE PLOŠINA KTORÁ JE TRVALOU SÚČASŤOU BUDOVY A OBJEKTU PODĽA PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV


1. ODBORNÁ PREHLIADKA
2. ODBORNÁ SKÚŠKA
3. OPAKOVANÁ ÚRADNÁ SKÚŠKA

 

 

1. ODBORNÁ PREHLIADKA

Odbornou prehliadkou sa podľa § 13 Vyhlášky 508/2009 Z. z. kontroluje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia počas jeho prevádzky. Odbornú prehliadku vykonáva Revízny technik (RT).

 

Lehoty (interval) prevádzania odborných prehliadok...

 


2. ODBORNÁ SKÚŠKA

Odbornou skúškou sa podľa § 13 Vyhlášky 508/2009 Z. z. kontroluje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia po ukončení výroby, montáže, inštalácie na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie a opravy a počas jeho prevádzky. Odbornú skúšku vykonáva Revízny technik (RT).

 

Lehoty (interval) prevádzania odborných skúšok...

 


3. OPAKOVANÁ ÚRADNÁ SKÚŠKA

Opakovanou úradnou skúškou vykonávanou v pravidelných lehotách sa podľa § 12 Vyhlášky 508/2009 Z. z. overuje, či vyhradené technické zariadenie skupiny A spĺňa požiadavky na bezpečnú prevádzku a či je obsluhované bezpečným spôsobom. Opakovanú úradnú skúšku vykonáva Oprávnená právnická osoba (OPO).

 

Lehoty (interval) prevádzania opakovaných úradných skúšok...