CECHY VÝŤAHÁROV V SLOVENSKej republike


CECH VÝŤAHÁROV

Letná 27
040 01 Košice - Sever


IČO:  35538457
Dátum vzniku:  21.2.2001


Tel.:  +421 556 323 207
Fax:  +421 556 323 383


ZOZNAM ČLENOV NA VÝŤAHY SERVERI


 


BRATISLAVSKÝ CECH VÝŤAHÁROV

Beckovská 4742/38
821 04 Bratislava - Ružinov


IČO:  36070785
Dátum vzniku:  17.10.2001


ZOZNAM ČLENOV NA VÝŤAHY SERVERI