Koľko výťahov muselo byť odstavených ako neschopných prevádzky?

Výťahy v mnohých slovenských panelákoch už dosluhujú, a tak je namieste rozprávať sa o ich opravách, resp. výmenách. Pokračujeme v seriáli o výťahoch.
 

 
Tomáš Buzinger je predsedom Spoločenstva vlastníkov bytov (SVB) Galbavého 1 v Bratislave. Vysvetlil, že v tejto oblasti im pomohol úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB).

„Revitalizáciu dvoch osobných výťahov a jedného nákladného v podobe spomaleného rozbehu výmeny reťazí a výmeny kabín sme realizovali v roku 2011. Bola financovaná z úveru ŠFRB a 20 percent vlastných zdrojov,“ prezradil s tým, že v súčasnosti SVB neuvažuje o výmene výťahov.

Richard Gräczer zo spoločnosti Bytoservis podotkol, že všeobecne sa dá konštatovať snahu o riešenie tejto problematiky. „Výťahy sa postupne obnovujú a vymieňajú za nové, pred 7-10 rokmi bola skôr tendencia robiť generálne opravy, teraz sa robia kompletné výmeny,“ vysvetlil.

Upresnil, že po technickej stránke sa stretávame aj so zastaranými rozvádzačmi. „Releové spoje sú po tých rokoch prakticky neopraviteľné,“ vysvetlil s tým, že nie je však dôvod na paniku. „Bezpečnosť, samozrejme, je garantovaná a kontrolovaná v trojmesačných intervaloch.“
 

 

 

 
Zdôraznil, že zatiaľ vie len o dvoch prípadoch, keď výťah musel byť odstavený ako neschopný prevádzky. Vysvetlil, že to, čo si v prvom rade ľudia všimnú, je vizuálna stránka, a tak sledujú vzhľad kabíny a dverí. A pocity zohrávajú v ľuďoch významnú úlohu.

Richard Gräczer dodal, že riešenie problematiky starých výťahov mnohokrát je závislé od množstva peňazí. Ochota prejsť k úplnej výmene výťahu je závislá práve od toho, či SVB alebo správca má dostatok vlastný či požičaných zdrojov. „Spravidla sa to rieši úverom,“ doplnil.

No výťahy ako také sú nevyhnutné pre každodenný život, prevažne starších ľudí, ktorým chodenie po schodoch spôsobuje ťažkosti. „Vždy sa dá nájsť schodné riešenie, výťah proste musí premávať a premávať bezpečne. Je to vyhradené technické zariadenie a tam nesmú byť pochybnosti o bezpečnosti,“ uzavrel Gräczer.
 

 

 

 
Prečítajte si aj prvú časť seriálu o výťahoch: HOROROVÉ VÝŤAHY, V KTORÝCH HROZÍ NEBEZPEČENSTVO?

 
 

Sdílejte článok:Váš názor na článok (vstup do sekcie VEREJNÉ FÓRUM)

 
 
 

Autor: Michal Albert | Foto: Unsplash
Zdroj: netky.sk | 12.10.2020