Hororové výťahy, v ktorých hrozí nebezpečenstvo?

Výťahy predovšetkým v starších činžiakoch sú už aj na prvý pohľad v havarijnom stave. Čo je dôležité vedieť o tom, kto je zodpovedný za ich opravu, prípadne výmenu. A ako často sa musia realizovať revízie?

 

 

Miroslav Rešeta je pracovníkom Združenia pre lepšiu správu bytových domov, ktorý sa zaoberá riešením problematiky bytových domov, k čomu patrí aj vykonávanie pravidelných odborných skúšok a prehliadok. Zdôraznil, že povinnosť zariadiť odbornú prehliadku má Spoločenstvo vlastníkov bytov (SVB), alebo správca bytových domov.

 

 

Technický stav

Musia tak urobiť v zmysle §9 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Musí sa kontrolovať "stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení; na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu tohto stavu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení".
  


Tak, ako zamestnávateľ

Rešeta pripomína, že pre tento prípad sa za zamestnávateľa považuje aj SVB či správca. Pretože § 13 ods. 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci hovorí, že "úlohy zamestnávateľa plní spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, alebo správca spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, nebytových priestorov a príslušenstva, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov".

Zmena spoločnosti?

Pracovníkom Združenia pre lepšiu správu bytových domov ďalej vysvetlil, že pravidelný servis zväčša realizuje spoločnosť, ktorá výťahy inštalovala. No zabezpečuje aj kontroly i skúšky. A snaha o ušetrenie finančných prostriedkov je už však v tejto situácii nemožná. „Aj keby vlastníci chceli zmeniť spoločnosť na servis, nemôžu, pretože súčiastky si u seba držia výrobcovia. Ak by sa nová firma chcela dostať do systému novšieho výťahu, potrebujete kódy, ktoré nevie získať,“ vysvetlil.
 


Dvakrát meraj...

Podľa Rešetu je preto veľmi dôležité, rozhodovať sa v zmysle porekadla dvakrát meraj, raz rež. „Aby si vlastníci pri výbere dodávateľa výťahov dali pozor aj na cenu pravidelného servisu. Stáva sa, že spoločnosť dodá lacnejší výťah ako konkurencia, no s podstatne drahším mesačným paušálom, ktorý musia vlastníci uhrádzať,“ dodal.


Správcovia či SVB majú zodpovedné poslanie aj smerom k výťahom. Rešeta pripomenul, že ich povinnosťou je zabezpečenie týždennej a trojmesačnej prehliadky, ale aj trojročných skúšok. Najdôležitejšou je však úradná skúška vykonávaná po šiestich rokoch, a to aj za účasti Technickej inšpekcie, a.s. Tá „následne vydá certifikát, ak na výťahu nie sú nedostatky“.
  


Vysvedčenie

Rešeta pripomína praktickú radu pred správcu alebo SVB, a to „mať u seba vždy uschovanú knihu kontrol výťahov, do ktorej spoločnosť ktorá servisuje výťahy, zapisuje každú kontrolu a výsledky kontrol“. Toto pomyselné vysvedčenie výťahu „tak budú mať správcovia vždy prehľad kedy sa výťah kontroloval“.

 


Najhlavnejšia

Každých šesť rokov však je potrebné urobiť najdôležitejšie zistenie. „Najnákladnejšia je šesťročná úradná skúška, ktorá sa niekedy pohybuje v tisícoch eur,“ vysvetlil Rešeta s dôvetkom, že cena sa pohybuje v závislosti od počtu výťahov v činžiaku, nosnosti i veľkosti výťahov.
 


Odstavenie

Ak sa stane, že výťah cez túto kontrolu neprejde, tak sa ďalej nesmie používať. „V prípade, že Technická inšpekcia certifikát nevydá kvôli závažným chybám, spoločenstvo vlastníkov bytov alebo správca musia zabezpečiť nápravu, inak sa výťah odpojí,“ dodal.

Nové výťahy

V súčasnosti už rozhodnutie zameniť starý za nový výťah uskutočnili viaceré činžiaky či vchody. „Aktuálne má výťahy vymenené veľká časť bytových domov, ktoré väčšinou výmenu výťahov realizujú pri investičných akciách ako zateplenie a podobne,“ prezradil pracovník Združenia pre lepšiu správu bytových domov s tým, že iná časť sa rozhodne až vtedy, keď je už zle a „k výmene pristupuje až potom, čo sú náklady na opravy v tisícoch eur“.
  


Možnosti

Rešeta dodal, že v súčasnosti v prospech výmeny výťahov zohráva významnú úlohu aj možnosť dostať výhodný úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Ten je poskytnutý vo výške 100 % vtedy, ak „je cena výťahu s dodávkou a montážou do 70 000 eur“. Žiadateľ o úver má vtedy garantovanú úrokovú sadzbu 0,50 %.

Až 67-tisíc

Nie je to celkom lacná záležitosť, preto pomoc ŠFRB je jedným z dvoch možných riešení. „Cena bežných výťahov sa pohybuje od 45-tisíc eur do 67-tisíc eur,“ objasnil Miroslav Rešeta s tým, že okrem ŠFRB je tu ešte iná možnosť - vziať si úver v komerčnej banke. „Máloktorá bytovka má našetrené finančné prostriedky na tak nákladnú investičnú akciu,“ uzavrel s tým, že takýchto prípadov je len veľmi málo.

 
 

Sdílejte článok:Váš názor na článok (vstup do sekcie VEREJNÉ FÓRUM)

 
 
 

Autor: netky.sk
Zdroj: netky.sk, YouTube | 5.10.2020