Jeden z plánovaných výťahov sa tam nezmestí, chyba v projekte?

Bratislava | Podchod na Saratovskej ulici v Dúbravke sa už nejakú chvíľu prerába. Podľa plánov mal byť už hotový. Čas však nie je jediným problémom, ktorý sa vyskytol pri tomto projekte. Podľa našich informácií sa ukázalo totiž, že jeden zo štyroch plánovaných výťahov pri schodisku sa tam akosi nezmestí. Bol teda podchod naprojektovaný správne?
 

 
"V podchode na Saratovskej ulici momentálne stále prebiehajú práce, hlavné mesto avizovalo ukončenie týchto prác v decembri. Rekonštrukcia by mala podľa odhadov hlavného mesta stáť okolo 300-tisíc eur, zameraná má byť na obnovu povrchov stien, stropu a portálov, výmenu existujúceho zábradlia. Podchod majú doplniť výťahy, aby bol prístupný aj pre hendikepovaných, seniorov a mamičky s kočíkmi. Má ísť o nové hydraulické osobné plošinové výťahy. Prístup k nim má byť zabezpečený pomocou oceľových lávok so zábradlím. Novinkou, ktorá má zvýšiť bezpečnosť pohybu chodcov, majú byť kamery. V podchode bude inštalovaný digitálny kamerový systém s prepojením na kamerový systém hlavného mesta, ktorý monitoruje mestská polícia," vyjadrila sa pre banoviny.sk hovorkyňa Dúbravky Lucia Marcinatová.

Takéto boli počiatočné plány hlavného mesta, avšak podľa všetkého sa v projekte vyskytla chyba. Naši čitatelia upozorňujú na to, že sa tam totiž nezmestí plánovaný výťah, ktorý mal byť postavený pri jednom z vnútorných schodísk a slúžiť má najmä telesne hendikepovaným a starším občanom alebo aj mamičkám s kočíkom. Ako môžete vidieť aj v našom videu, podchodom denne prechádza mnoho ľudí, ktorí by takúto pomoc rozhodne uvítali. Mnoho starších ľudí tu chodí nakupovať do priľahlého obchodného domu, a častokrát ich môžete vidieť, ako sa mnohí z nich trápia, keď musia prekonávať s barličkou schody podchodu, takže výťah by im rozhodne túto trasu uľahčil. To sa však asi nestane alebo si budú ľudia musieť ešte nejakú chvíľu počkať.​

Tak sa zdá, že celý projekt niekto navrhoval "od stola" a zabudol si podchod premerať. Až pri samotných prácach na mieste sa totiž zistilo, že výťah so schodiskom sa spolu do vymedzeného priestoru akosi nezmestia. Dočkajú sa teda obyvatelia Dúbravky vynoveného podchodu aj s výťahom? Alebo sa od tejto alternatívy úplne upustí? A keď áno, ako dlho si na to musia počkať?

Presne s týmito otázkami sme sa obrátili na hovorkyňu hlavného mesta Zuzanu Onufer: "Práce na rekonštrukcii a debarierizácii 40-ročného podchodu Saratov začali koncom augusta 2018. Hlavné mesto plánuje do podchodu inštalovať štyri hydraulické plošinové výťahy pre zabezpečenie bezbariérového prechodu na električkové nástupištia, takisto vstup z podchodu k nákupnému stredisku Saratov, ako aj prístup k autobusovej zastávke MHD na opačnej strane. K spomaleniu procesu výstavby došlo vzhľadom na skutočnosť, že po odstránení obkladov stien počas stavebných prác boli zistené výrazné nerovnosti povrchov v miestach osadenia výťahových šachiet, v súčasnosti sa projekčne rieši rozsah nutných stavebných úprav pre ich osadenie pri zachovaní ostatných technických parametrov a pokračuje sa v úprave zvyšných stien podchodu. So stavebnými prácami a následnou montážou výťahov bude možné pokračovať po vyriešení technických problémov a aj v závislosti od klimatických podmienok," dodala hovorkyňa Bratislavy.

 
 

Sdílejte článok:Váš názor na článok (vstup do sekcie VEREJNÉ FÓRUM)

 
 
 

Autor: bal
Zdroj: bratislavskenoviny.sk | 8.12.2018