Firma: VÝŤAHY ZEVA s.r.o.
Názov OR/ŽL: VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.
Sídlo firmy: Beckovská 38
821 04  Bratislava
IČO: 31389147 » Overiť u ŽRSR
DIČ: 2020330202
IČ DPH: SK2020330202
Telefón: +421 248 208 620
Fax: +421 248 208 623
E-mail: zeva@zeva.sk
WWW: www.zeva.sk
Člen BRATISLAVSKEHO CECHU VÝŤAHÁROV

Popis firmy:
Výroba rozvádzačov pre nové výťahy, výroba náhrad rozvádzačov pre staršie výťahy, výroba ovládacích a signalizačných prvkov výťahov, výroba ďalších komponentov elektroinštalácií k výťahom. Dodanie a montáž nových výťahov.
Prevádzka Bratislava:
Adresa: Beckovská 38
821 04  Bratislava
Telefón: +421 248 208 620
Fax: +421 248 208 623
E-mail: zeva@zeva.sk