Firma: VÝŤAHY SERVER
Názov OR/ŽL: NetDesign, s.r.o.
Sídlo firmy: Kosmova 342/10
460 13  Liberec 13, ČR
IČO: 27261476
DIČ: CZ27261476
IČ DPH: -
Telefón: +420 608 514 272
Fax: -
E-mail: info@i-vytahy.sk
WWW: www.i-vytahy.sk

Popis firmy:
Slovenský národný informačný server pre odbor výťahy a zdvíhacie zariadenia v Slovenskej repubike. O výťahoch od A po Z.
Prevádzka Liberec 13, ČR:
Adresa: Kosmova 342/10
460 13  Liberec 13, ČR
Telefón: +420 608 514 272
Fax: -
E-mail: info@i-vytahy.sk