Firma: VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o.
Názov OR/ŽL: VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o.
Sídlo firmy: Pivovarská 542
686 01  Uherské Hradiště, ČR
IČO: 44962185
DIČ: CZ44962185
IČ DPH: SK4020217795
Telefón: +420 572 587 202
Fax: +420 572 587 419
E-mail: info@vymyslicky.cz
WWW: www.vymyslicky.cz

Popis firmy:
Spoločnosť sa zaoberá projekciou a výrobou kompletných výťahov a výťahových komponentov vrátane ich montáže a servisu. V novo vybavenom výrobnom závode disponujeme najmodernejším technologickým vybavením a sme schopní vo veľmi krátkom časovom horizonte vyrobiť všetky komponenty na zostavenie kompletného výťahu. Strediská Bratislava, Trnava a Košice.
Prevádzka Bratislava:
Adresa: Púchovská 8
831 06  Bratislava
Telefón: +421 911 435 364
Fax: -
E-mail: peter.duris@vymyslicky.cz
Prevádzka Trnava:
Adresa: Mikovíniho 11
917 01  Trnava
Telefón: +421 914 334 581
Fax: -
E-mail: marcel.ujlaky@vymyslicky.cz
Prevádzka Košice:
Adresa: Rampová 4
040 01  Košice
Telefón: +421 903 802 137
Fax: -
E-mail: sokol@vymyslicky.cz