Firma:Slovakia lift s.r.o
Názov OR/ŽL:Slovakia lift, s.r.o
Sídlo firmy:Zvolenská cesta 14
974 05  Banská Bystrica
IČO:36035149 » Overiť u ŽRSR
DIČ:2020092877
IČ DPH:SK2020092877
Telefón:+421 902 920 660
Fax:-
E-mail:slovakialift@stonline.sk
WWW:nemá

Popis firmy:
Firma poskytuje služby v plnom rozsahu na VTZ ZZ.
Prevádzka Banská Bystrica:
Adresa:Mičinská cesta 1
974 01  Banská Bystrica
Telefón:+421 902 920 660
Fax:-
E-mail:slovakialift@stonline.sk