Firma: Slovakia lift s.r.o
Názov OR/ŽL: Slovakia lift, s.r.o
Sídlo firmy: Zvolenská cesta 14
974 05  Banská Bystrica
IČO: 36035149 » Overiť u ŽRSR
DIČ: 2020092877
IČ DPH: SK2020092877
Telefón: +421 902 920 660
Fax: -
E-mail: info@slovakialift.sk
WWW: nemá

Popis firmy:
Firma poskytuje služby v plnom rozsahu na VTZ ZZ.
Prevádzka Banská Bystrica:
Adresa: Mičinská cesta 1
974 01  Banská Bystrica
Telefón: +421 902 920 660
Fax: -
E-mail: info@slovakialift.sk