Firma:SLOV lift s.r.o.
Názov OR/ŽL:SLOV lift spol. s r.o.
Sídlo firmy:Na Grbe 55
841 07  Bratislava
IČO:35752602 » Overiť u ŽRSR
DIČ:2020220554
IČ DPH:SK2020220554
Telefón:+421 2 647 746 94
Fax:+421 2 647 746 78
E-mail:slovlift@slovlift.sk
WWW:nemá

Popis firmy:
Vykonávame výmeny, rekonštrukcie, modernizácie a servis domových a priemyselných výťahov všetkých typov. Ďalej projektujeme a dodávame nové výťahy a výťahové šachty vrátane špeciálnych presklených výťahov, auto-výťahov, rýchlovýťahov, výťahov do rodinných domov vrátane atypických výťahov do špeciálnych stavieb.
Prevádzka Bratislava:
Adresa:Na Grbe 55
841 07  Bratislava
Telefón:+421 2 647 746 94
Fax:+421 2 647 746 78
E-mail:slovlift@slovlift.sk
Prevádzka Bratislava:
Adresa:Milana Marečka 4-6
841 07  Bratislava
Telefón:+421 2 647 746 94
Fax:+421 2 647 746 78
E-mail:slovlift@slovlift.sk