Firma: RUDIGO s.r.o.
Názov OR/ŽL: RUDIGO, s.r.o.
Sídlo firmy: Š. Straku 37/16
914 01  Trenčianska Teplá
IČO: 36336416 » Overiť u ŽRSR
DIČ: 2021844693
IČ DPH: SK2021844693
Telefón: +421 905 334 156
Fax: -
E-mail: rudigo@rudigo.sk
WWW: www.rudigo.sk

Popis firmy:
Firma vyrába kabínové ovládače výťahu a privolávače, rôzne držiaky, konzoly, odkláňacie krivky do šácht.
Prevádzka Trenčianska Teplá:
Adresa: Š. Straku 37/16
914 01  Trenčianska Teplá
Telefón: +421 905 334 156
Fax: -
E-mail: rudigo@rudigo.sk