Firma: PROFI Výťahy s.r.o.
Názov OR/ŽL: PROFI Výťahy, s.r.o.
Sídlo firmy: Drieňová 34
821 02  Bratislava
IČO: 47519045 » Overiť u ŽRSR
DIČ: 2023925123
IČ DPH: SK2023925123
Telefón: +421 902 928 217
Fax: -
E-mail: profivytahy@profivytahy.sk
WWW: www.profivytahy.sk

Popis firmy:
Naša spoločnosť sa zaoberá dodávkou, montážou a uvedením do prevádzky nových výťahov, pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov. Ďalej vykonávame servisné činnosti na VTZ (výťahy, pohyblivé chodníky, pohyblivé schody a plošiny) vrátane revízii, 3-ročiek, 6-ročiek a oprav akéhokoľvek rozsahu.
Prevádzka Bratislava:
Adresa: Drieňová 34
821 02  Bratislava
Telefón: +421 902 928 217
Fax: -
E-mail: profivytahy@profivytahy.sk
Prevádzka Košice:
Adresa: Popradská ulica 66
040 01  Košice
Telefón: +421 902 928 217
Fax: -
E-mail: profivytahy@profivytahy.sk
Prevádzka Banská Bystrica:
Adresa: Zvolenská cesta 25
974 05  Banská Bystrica
Telefón: +421 902 928 217
Fax: -
E-mail: profivytahy@profivytahy.sk