Firma: OTIS Výťahy s.r.o.
Názov OR/ŽL: OTIS Výťahy, s.r.o.
Sídlo firmy: Vajnorská 100/A
831 04  Bratislava
IČO: 35683929 » Overiť u ŽRSR
DIČ: 2020322964
IČ DPH: SK2020322964
Telefón: +421 2 434 126 81
Fax: +421 2 434 124 36
E-mail: hq.bratislava@otis.com
WWW: www.otis.com

Popis firmy:
Renomovaná nadnárodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou, dodávkou, inštaláciou a servisom výťahov, pohyblivých schodov a chodníkov. Na Slovensku pôsobí od roku 1993 a je nástupníkom bývalej Transporty. Továreň v neďalekej Břeclavi je zárukou kvality, rýchlej dodávky a vynikajúcej ceny nových výťahov, modernizácií a náhradných dielov. OTIS - bezpečne lepšie výťahy.
Prevádzka Bratislava:
Adresa: Vajnorská 100/A
831 04  Bratislava
Telefón: +421 2 434 126 81
Fax: +421 2 434 124 36
E-mail: martin.tikl@otis.com
Prevádzka Trnava:
Adresa: Športová 14
917 01  Trnava
Telefón: +421 33 551 18 09
Fax: -
E-mail: martin.tikl@otis.com
Prevádzka Banská Bystrica:
Adresa: Majerská cesta 36
974 01  Banská Bystrica
Telefón: +421 48 417 74 62
Fax: +421 48 417 74 62
E-mail: mario.brna@otis.com
Prevádzka Žilina:
Adresa: Na Sihoti č. 562/4
010 00  Žilina
Telefón: +421 41 562 64 32
Fax: +421 41 562 64 74
E-mail: mario.brna@otis.com
Prevádzka Poprad:
Adresa: Karpatská 3256/15
058 01  Poprad
Telefón: +421 52 772 13 75
Fax: +421 52 772 16 81
E-mail: mario.brna@otis.com
Prevádzka Košice:
Adresa: Rampová 4
040 00  Košice
Telefón: +421 55 729 73 00
Fax: +421 55 729 72 98
E-mail: mario.brna@otis.com