Firma:LIFT SERVIS Levice s.r.o.
Názov OR/ŽL:LIFT SERVIS Levice s.r.o.
Sídlo firmy:A. Kmeťa 32
934 05  Levice
IČO:48327964 » Overiť u ŽRSR
DIČ:2120132553
IČ DPH:SK2120132553
Telefón:+421 36 631 75 40
Fax:+421 36 633 48 90
E-mail:liftservis@liftservis.sk
WWW:www.liftservis.sk

Popis firmy:
Poskytujeme montáž a servis výťahov, odborné prehliadky a skúšky výťahov, zvislých a posuvných brán, zdvíhacích plošín a čiel, školenie dozorcov a riadičov výťahov, modernizácie, rekonštrukcie a opravy výťahov, poradenskú činnosť pri stredných a generálnych opravách, havarijnú a vyslobodzovaciu činnosť na výťahoch v našej servisnej starostlivosti, vypracovanie náhradnej technickej dokumentácie k existujúcim výťahom.
Prevádzka Levice:
Adresa:A. Kmeťa 32
934 05  Levice
Telefón:+421 36 631 75 40
Fax:+421 36 633 48 90
E-mail:liftservis@liftservis.sk