Firma: Laco - Lift Servis s.r.o.
Názov OR/ŽL: Laco - Lift Servis, s.r.o.
Sídlo firmy: Hiadeľ 161
976 61  Hiadeľ
IČO: 36626945 » Overiť u ŽRSR
DIČ: 2021838995
IČ DPH: SK2021838995
Telefón: +421 905 668 345
Fax: -
E-mail: lacoliftservis@stonline.sk
WWW: nemá

Popis firmy:
Kompletný servis montáže údržby a revízie výťahov.
Prevádzka Hiadeľ:
Adresa: Hiadeľ 161
976 61  Hiadeľ
Telefón: +421 905 668 345
Fax: -
E-mail: lacoliftservis@stonline.sk