Firma:Ján Konopka oprava výťahov
Názov OR/ŽL:Ján Konopka
Sídlo firmy:Partizánska 38
066 01  Humenné
IČO:17220874 » Overiť u ŽRSR
DIČ:1031333864
IČ DPH:-
Telefón:+421 50 951 53 88
Fax:-
E-mail:vytahy@centrum.sk
WWW:nemá

Popis firmy:
Opravy, revízie, revízne skúšky, rekonštrukcie a montáže výťahov.
Prevádzka Humenné:
Adresa:Partizánska 38
066 01  Humenné
Telefón:+421 50 951 53 88
Fax:-
E-mail:vytahy@centrum.sk