Firma: HELVYK ELEVATORS s.r.o.
Názov OR/ŽL: HELVYK ELEVATORS, s.r.o.
Sídlo firmy: Levická 51
949 01  Nitra
IČO: 35971983 » Overiť u ŽRSR
DIČ: 2022105030
IČ DPH: SK2022105030
Telefón: + 421 37 733 60 07
Fax: -
E-mail: vytahy@helvyk.sk
WWW: nemá

Popis firmy:
Firma vznikla na prelome rokov 2005-2006 ako nástupnícka organizácia firmy Elektrovýťahová služba Nitra. Nosným predmetom jej činnosti sú všetky práce spojené s vertikálnou dopravou vyhradenými technickými zariadeniami, výťahmi ktoré sú trvalou súčasťou budov.
Prevádzka Nitra:
Adresa: Levická 51
949 01  Nitra
Telefón: + 421 37 733 60 07
Fax: -
E-mail: vytahy@helvyk.sk