Firma: HELGOS s.r.o.
Názov OR/ŽL: H E L G O S s.r.o.
Sídlo firmy: Revoluční 206/8
400 01  Ústí nad Labem, ČR
IČO: 46711732 » Overiť u ŽRSR
DIČ: CZ46711732
IČ DPH: -
Telefón: +420 602 408 387
Fax: -
E-mail: vladimirlazar@helgos.cz
WWW: nemá

Popis firmy:
Súčasťou poskytovaných služieb je výroba a dodávka elektroinštalácie výťahou, stavieb výťahov v súlade s platnými normami.
Prevádzka Ústí nad Labem, ČR:
Adresa: Revoluční 206/8
400 01  Ústí nad Labem, ČR
Telefón: +420 602 408 387
Fax: -
E-mail: vladimirlazar@helgos.cz