Firma: EXLIFT s.r.o.
Názov OR/ŽL: EXLIFT s.r.o.
Sídlo firmy: Čínska 2529/16
040 13  Košice
IČO: 47431954 » Overiť u ŽRSR
DIČ: 2023882553
IČ DPH: SK2023882553
Telefón: +421 948 449 469
Fax: -
E-mail: exliftsro@gmail.com
WWW: nemá

Popis firmy:
Odborné prehliadky, odborné skúšky osobných, nákladných výťahov a plošin. Oprava, údržba, rekonštrukcia, montáž výťahov a plošín (schodiskové výťahy a zvislé zdvíhacie plošiny pre invalidov).
Prevádzka Košice:
Adresa: Čínska 2529/16
040 13  Košice
Telefón: +421 948 449 469
Fax: -
E-mail: exliftsro@gmail.com