Firma: ELVYT s.r.o.
Názov OR/ŽL: ELVYT, spol. s r.o.
Sídlo firmy: Nobelova 12
917 01  Trnava
IČO: 31419143 » Overiť u ŽRSR
DIČ: 2020391098
IČ DPH: SK2020391098
Telefón: +421 33 551 27 85
Fax: -
E-mail: elvyt@elvyt.sk
WWW: nemá

Popis firmy:
Dodávka, montáž, rekonštrukcie, modernizácie a servis výťahov všetkých typov a druhov. Odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení.
Prevádzka Trnava:
Adresa: Nobelova 12
917 01  Trnava
Telefón: +421 33 551 27 85
Fax: +421 33 551 43 84
E-mail: elvyt@elvyt.sk