Firma: EL.VY.S. Poprad s.r.o.
Názov OR/ŽL: EL.VY.S. Poprad, s.r.o.
Sídlo firmy: Hurbanova 4553/6A
058 01  Poprad
IČO: 36490199 » Overiť u ŽRSR
DIČ: 2021768188
IČ DPH: SK2021768188
Telefón: +421 918 486 645
Fax: -
E-mail: elvys@elvys.eu
WWW: nemá

Popis firmy:
Spoločnosť zaoberajúca sa výťahmi, elektroinštaláciami a bleskozvodmi. V oblasti výťahov je predmetom podnikania servis výťahov, modernizácie a rekonštrukcie výťahov, montáž nových výťahov vrátane vykonávania revízií.
Prevádzka Poprad:
Adresa: Hurbanova 4553/6A
058 01  Poprad
Telefón: +421 918 486 645
Fax: -
E-mail: elvys@elvys.eu