Firma: ČELKO LIFTS s.r.o.
Názov OR/ŽL: ČELKO LIFTS s.r.o.
Sídlo firmy: Centrum 27/32
017 01  Považská Bystrica
IČO: 50129571 » Overiť u ŽRSR
DIČ: 2120207628
IČ DPH: SK2120207628
Telefón: +421 944 105 123
Fax: -
E-mail: info@vytahari.sk
WWW: www.vytahari.sk

Popis firmy:
Naša firma sa zaoberá servisom a rekonštrukciami výťahov už viac ako 26 rokov. Predmetom našej činnosti sú odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení, dodávka a montáž, rekonštrukcie a servis vyhradených zdvíhacích zariadení, revízie el. zariadení do 1000V a bleskozvody v tr. A, predaj náhradných dielov, odborné poradenstvo pri rekonštrukcii výťahov.
Prevádzka Považská Bystrica:
Adresa: Centrum 27/32
017 01  Považská Bystrica
Telefón: +421 944 105 123
Fax: -
E-mail: info@vytahari.sk