VZDELÁVANIE VÝŤAHÁROV

 

TI SK

 

ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE REVÍZNYCH TECHNIKOV ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ

TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. | TI

 


KOMU JE PRÍPRAVA URČENÁ?


Pre záujemcov, ktorí chcú získať osvedčenie revízneho technika zdvíhacích zariadení podľa § 16 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Odborná príprava je ukončená odovzdaním POTVRDENIA O ABSOLVOVANÍ ŠKOLENIA.


Absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu podľa vyhlášky č. 356/2007 Z. z. je podmienkou na preverenie odbornej spôsobilosti v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 14 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. za účelom získania OSVEDČENIA na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok u oprávnenej právnickej osoby – Technickej inšpekcie, a.s.


Termíny najbližších skúšok. (TI upozorňuje, že pre získanie osvedčenia musíte okrem odbornej prípravy spĺňať aj požiadavky na odborné vzdelanie a odbornú prax podľa prílohy č. 11 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.)

 


PRIHLÁSENIE:

 
Na odbornú prípravu sa prihláste na pracovisku TI, vo Vašom regióne. Tam Vám poskytnú prihlášku (nie je totožná s prihláškou na skúšku, ktorú si môžete stiahnuť aj ich na webovej stránke) a nemusí byť potvrdená od lekára.


Termíny konania odbornej prípravy si dohodnite s vedúcim oddelenia inšpektorov priamo na pracovisku Technické inšpekcie, a.s.:


∙ v Bratislave - Ing. Dolinský: +421 2 572 67 062

∙ v Nitre - Ing. Sládeček: +421 37 792 0732

∙ v Banskej Bystrici - Ing. Fekiač: +421 48 472 26 25

∙ v Košiciach - Ing. Kozák: +421 55 720 81 22


V prípade záujmu môžete vyplniť žiadosť na stránke TI.

 


MIESTO A ČASOVÝ HARMONOGRAM ŠKOLENIA:

 
Jednotlivé odborné prípravy organizuje TI v školiacich miestnostiach svojich regionálnych pracovísk. Školenia sú celodenné: prevažne od 9.00 do 17.00 hod. Presné miesto a časový harmonogram je vecou dohody.

 


PROGRAM:

 
Program Technickej inšpekcie, a.s. je v súlade s rozsahom stanoveným vyhláškou MPSVaR č. 356/2007 Z. z.

 

 

Zdroj: tisr.sk | 2018