SÚDNI ZNALCI

SÚDNY ZNALEC je fyzická alebo právnická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie činnosti podľa zákona, ktorá je zapísaná v zozname znalcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Úkonmi činnosti súdneho znalca sú najmä znalecký posudok a jeho doplnenie, doplnok, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie.

 

 

1. STAVEBNÍCTVO

Odbor: 370000

Zoznam znalcov na justice.sk (1.658)

 

2. STROJÁRSTVO

Odbor: 390000

Zoznam znalcov na justice.sk (251)

 

3. ELEKTROTECHNIKA

Odbor: 100000

Zoznam znalcov na justice.sk (168)

 

4. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Odbor: 010000

Zoznam znalcov na justice.sk (38)

 

5. POŽIARNA OCHRANA

Odbor: 320000

Zoznam znalcov na justice.sk (24)

 

 

 

Zdroj: justice.sk | 2018