OFICIÁLNE VÝSLEDKY PRIESKUMU VÝŤAHY 2019

graf


1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ZDROJOCH PRIESKUMU
2. VÝSLEDKY PRIESKUMU 2019
3. DETAILNÝ PRIESKUM - SPRÁVANIE ĽUDÍ NA INTERNETE
4. ZÁVER
5. KOMPLETNÉ PODKLADY

 

 

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ZDROJOCH PRIESKUMU


• Vyhľadávač Google obslúži signifikantnú väčšinu (cca 97%) všetkých záujemcov o vyhľadávanie na Slovensku. Pre tento prieskum preto boli použité len dáta tohto vyhľadávača a VÝŤAHY SERVERU.


• Keďže Google už verejne neposkytuje presné údaje o počte vyhľadávania, boli informácie o vyhľadávaní v Google získané nástrojom Ubersuggest.


• Z výsledkov vyhľadávania boli vylúčené kľúčové slová, ktoré sa netýkajú oboru výťahy (napr. "výťah z textu").


• Z výsledkov vyhľadávania tiež boli vylúčené kľúčové slová, ktoré sú názvom konkrétnej firmy (napr. "výťahy otis"). Ľudia, ktorí vyhľadávajú toto slovné spojenie, hľadajú iba konkrétnu firmu (najčastejšie len jej telefón alebo e-mail) a nie informácie o výťahoch.


• Kľúčové slová s počtom vyhľadávania len 1-9 za mesiac neboli evidované.


• Informácie o VÝŤAHY SERVERI boli získané zo systému Google Analytic.


• Zadávateľom prieskumu je VÝŤAHY SERVER a preto sú zdroje informácií o výťahoch v SR rozdelené iba na "VÝŤAHY SERVER" a "iné zdroje".

 

 

2. VÝSLEDKY PRIESKUMU 2019


• Na slovenskom internete cielene hľadá informácie o výťahoch každý mesiac cca 2.896 ľudí


26% (740 ľudí) ich nájde na VÝŤAHY SERVERI


74% (2.156 ľudí) ich nájde v iných zdrojoch alebo ukončí hľadanie

 

 
3. DETAILNÝ PRIESKUM - SPRÁVANIE ĽUDÍ NA INTERNETE


• Na slovenskom internete cielene hľadá informácie o výťahoch každý mesiac cca 2.896 ľudí


407 ľudí (14%) navštívi priamo VÝŤAHY SERVER


324 ľudí (11%) navštívi Google a potom kliknú na VÝŤAHY SERVER


9 ľudí (1%) navštívi ostatné vyhľadávače (ako Bing, Yahoo a ďalšie) a potom kliknú na VÝŤAHY SERVER


2.156 ľudí (74%) navštívi Google a potom kliknú na iný zdroj alebo ukončí hľadanie

 

 

4. ZÁVER


• Takmer 30% všetkých ľudí, ktorí na slovenskom internete cielene hľadajú informácie o výťahoch, skončí na VÝŤAHY SERVERI. Pri našich rokovaniach nám ale niekoľko zástupcov výťahárskych firiem oznámilo, že prakticky 100% rozpočtu na internetovú reklamu minú u Google, pretože ten jeho nadriadený dobre pozná či dokonca každý deň používa. Táto skutočnosť nás priviedla k rozhodnutiu tieto veľmi ľahko overiteľné prieskumy každoročne zadarmo poskytovať všetkým našim členom.

 

 

5. KOMPLETNÉ PODKLADY


- Výsledky Google Ubersuggest
- Výsledky Výťahy Server

 

 

 

Autor: VÝŤAHY SERVER | 22.10.2019