KONTROLNÉ ORGÁNY PRE ODBOR VÝŤAHY

1. AUTORIZOVANÉ OSOBY
2. BEZPEČNOSŤ PRÁCE

 

 

1. AUTORIZOVANÉ OSOBY


TUV

TÜV SÜD SLOVAKIA s.r.o.

Web: www.tuv-sud.sk


Pobočka Bratislava

Adresa: Jašíkova 6, 821 03  Bratislava
Telefón: +421 2 482 912 03

Fax: +421 2 482 912 66
E-mail: bratislava@tuv-sud.sk
 

Riaditeľ divízie Industry Service

Ing. Pavol Hačunda
Telefón: +421 2 482 916 42
E-mail: pavol.hacunda@tuv-sud.sk


Pobočka Banská Bystrica

Adresa: Lazovná 69, 974 01  Banská Bystrica
Telefón: +421 48 414 34 37

Fax: +421 48 415 22 93
E-mail: bbystrica@tuvslovakia.sk


Pobočka Košice

Adresa: Hraničná 2, 040 17  Košice
Telefón: +421 55 625 52 58

Fax: +421 55 625 52 58
E-mail: kosice@tuv-sud.sk


Pobočka Nitra

Adresa: Coboriho 2, 949 01  Nitra
Telefón: +421 37 631 69 59

Fax: +421 37 642 21 70
E-mail: nitra@tuvslovakia.sk

 

 

TI

TECHNICKÁ INŠPEKCIA a.s.

Web: www.tisr.sk


Ústredie

Adresa: Trnavská cesta 56, 821 01  Bratislava
Telefón: +421 2 492 081 30

Mobil: +421 905 808 421
E-mail: tisr@tisr.sk 
 

Pracovisko Bratislava
Adresa: Železničiarska 18, 811 04  Bratislava
Telefón: +421 2 572 670 40
Mobil: +421 917 482 841
E-mail: tiba@tisr.sk


Pracovisko Nitra

Adresa: Mostná 66, 949 01  Nitra

Telefón: +421 37 792 07 00

Mobil: +421 917 482 784
E-mail: tina@tisr.sk


Pracovisko Banská Bystrica

Adresa: Partizánska cesta 71, 974 01  Banská Bystrica

Telefón: +421 48 414 32 26

Mobil: +421 917 482 842
E-mail: tibb@tisr.sk


Pracovisko Košice

Adresa: Južná trieda 95, 040 01  Košice

Telefón: +421 55 720 81 11

Mobil: +421 917 482 787
E-mail: tiko@tisr.sk


Regionálna kancelária Prešov

Adresa: Duchnovičovo námestie 1, 080 01  Prešov

Mobil: +421 905 906 517
E-mail: kriskova@tisr.sk 

 

 

EIC

E.I.C. ENGINEERING INSPECTION COMPANY s.r.o.

Web: www.eic.eu.sk


Adresa: Volgogradská 8921/13, 080 01  Prešov
Telefón: +421 51 748 50 81

Mobil: +421 917 432 092
E-mail: eic@eic.eu.sk 2. BEZPEČNOSŤ PRÁCE


IP

NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE
Adresa: Masarykova 10, 040 01  Košice
Telefón: +421 55 797 99 02
Fax: +421 55 797 99 04
Mail: nip@ip.gov.sk 

Web: www.ip.gov.sk

 

Inšpektorát práce Bratislava
Za kasárňou 1, 832 64  Bratislava
Telefón: +421 2 321 827 59
Fax: +421 2 321 827 39
Mail: ip.bratislava@ba.ip.gov.sk


Inšpektorát práce Trnava
J. Bottu č.4, 917 01  Trnava
Telefón: +421 33 552 16 14
Fax: +421 33 552 15 94
Mail: ip.trnava@tt.ip.gov.sk


Inšpektorát práce Trenčín
Hodžova 36, 911 01  Trenčín
Telefón: +421 32 744 16 53
Fax: +421 32 744 12 26
Mail: ip.trencin@tn.ip.gov.sk


Inšpektorát práce Nitra
Jelenecká 49, 950 38  Nitra
Telefón: +421 37 693 38 01
Fax: +421 37 741 52 41
Mail: ip.nitra@nr.ip.gov.sk


Inšpektorát práce Žilina
Hlavná 2, 010 09  Žilina
Telefón: +421 41 505 91 13
Mail: ip.zilina@za.ip.gov.sk


Inšpektorát práce Banská Bystrica
Partizánska cesta 98, 974 33  Banská Bystrica
Telefón: +421 48 414 17 41
Fax: +421 48 414 21 08
Mail: ip.bbystrica@bb.ip.gov.sk


Inšpektorát práce Prešov
Konštantínova 6, 080 01  Prešov
Telefón: +421 51 285 00 20
Fax: +421 51 771 38 23
Mail: ip.presov@po.ip.gov.sk


Inšpektorát práce Košice
Masarykova 10, 040 01  Košice
Telefón: +421 55 600 23 01
Mail: ip.kosice@ke.ip.gov.sk