ESKALÁTORY A TRAVELÁTORY

ESKALÁTORY, po slovensky POHYBLIVÉ SCHODY sú špeciálne reťazové dopravníky určené na dopravu osôb medzi rôznymi výškovými úrovňami. Eskalátor pracuje na princípe reťazovo prepojených článkov, respektíve stupne, ktoré cyklicky obiehajú po pevnej dráhe. Tvoria tak pohyblivé schodište, spravidla doplnené o úchytnú balustrádu.


TRAVELÁTORY, po slovensky POHYBLIVÉ CHODNÍKY sú špeciálne reťazové dopravníky určené na dopravu osôb pri vodorovnej a šikmej doprave. Travelátor pracuje na princípe reťazovo prepojených článkov, ktoré cyklicky obiehajú po pevnej dráhe. Tvoria tak pohyblivý chodník, spravidla doplnené o úchytnú balustrádu. Od eskalátora sa líši tým, že máva menší sklon a dopravné plochy článkov v činnej polohe netvoria schody, ale sú v rovine.

 


servis výtahů

DODÁVATELIA NOVÝCH ESKALÁTOROV A TRAVELÁTOROV

Zoznam firiem dodávajúcich eskalátory a travelátory v Slovenskej republike a odkazy na ich oficiálne webové prezentácie.


· ZOZNAM DODÁVATEĽOV NOVÝCH ESKALÁTOROV A TRAVELÁTOROV

· WWW PREZENTÁCIE DODÁVATEĽOV NOVÝCH ESKALÁTOROV A TRAVELÁTOROV


servis výtahů

FIRMY PREVÁDZAJÚCE SERVIS ESKALÁTOROV A TRAVELÁTOROV

Zoznam firiem prevádzajúcich servis eskalátorov a travelátorov v Slovenskej republike a odkazy na ich oficiálne webové prezentácie.


· ZOZNAM FIRIEM PREVÁDZAJÚCICH SERVIS ESKALÁTOROV A TRAVELÁTOROV  (možnosť triediť podľa kraja)

· WWW PREZENTÁCIE FIRIEM PREVÁDZAJÚCICH ICH SERVIS


výběrové řízení

ZADAŤ VÝBEROVÉ KONANIE NA NOVÝ ESKALÁTOR ALEBO TRAVELÁTOR

Oslovte jednoduše svým požadavkem všechny firmy dodávající výtahové díly a komponenty v České republice.

 

 

PRAVIDELNÉ ČINNOSTI, KTORÉ VYŽADUJE VÁŠ ESKALÁTOR ČI TRAVELÁTOR PODĽA PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

1. ODBORNÁ PREHLIADKA

2. ODBORNÁ SKÚŠKA

3. OPAKOVANÁ ÚRADNÁ SKÚŠKA

 


1. ODBORNÁ PREHLIADKA

Odbornou prehliadkou sa podľa § 13 Vyhlášky 508/2009 Z. z. kontroluje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia počas jeho prevádzky. Odbornú prehliadku vykonáva Revízny technik (RT).

 

  Technické zariadenie zdvíhacie
Lehoty (interval)

  Pohyblivé schody a chodníky

3 mesiace

Odbornú prehliadku nahrádza úradná skúška alebo opakovaná úradná skúška, ktorá bola vykonaná v rovnakej lehote. Dňom vykonania úradnej skúšky alebo opakovanej úradnej skúšky začínajú plynúť lehoty nasledujúcich odborných prehliadok a odborných skúšok.

 


2. ODBORNÁ SKÚŠKA

Odbornou skúškou sa podľa § 13 Vyhlášky 508/2009 Z. z. kontroluje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia po ukončení výroby, montáže, inštalácie na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie a opravy a počas jeho prevádzky. Odbornú skúšku vykonáva Revízny technik (RT).

 

  Technické zariadenie zdvíhacie
Lehoty (interval)

  Pohyblivé schody a chodníky

3 roky

Odbornú skúšku nahrádza úradná skúška alebo opakovaná úradná skúška, ktorá bola vykonaná v rovnakej lehote. Dňom vykonania úradnej skúšky alebo opakovanej úradnej skúšky začínajú plynúť lehoty nasledujúcich odborných prehliadok a odborných skúšok.

 


3. OPAKOVANÁ ÚRADNÁ SKÚŠKA

Opakovanou úradnou skúškou vykonávanou v pravidelných lehotách sa podľa § 12 Vyhlášky 508/2009 Z. z. overuje, či vyhradené technické zariadenie skupiny A spĺňa požiadavky na bezpečnú prevádzku a či je obsluhované bezpečným spôsobom. Opakovanú úradnú skúšku vykonáva Oprávnená právnická osoba (OPO).

 

  Technické zariadenie zdvíhacie
Lehoty (interval)

  Pohyblivé schody a chodníky

10 rokov

Ak vyhradené technické zariadenie spĺňa podmienky opakovanej úradnej skúšky, oprávnená právnická osoba vydá po ukončení opakovanej úradnej skúšky osvedčenie o opakovanej úradnej skúške a výsledok opakovanej úradnej skúšky potvrdí v sprievodnej technickej dokumentácii.

 

 

UPOZORNENIE: Dáta prezentovaná na tejto stránke sú len informatívne. Pre stanovenie záväzných termínov odporúčame vždy vychádzať z plného znenia platných predpisov.