Výťahy a zdvíhacie zariadenia

Zdvíhacie zariadenia využívame všetci. Je to také jednoduché – vojsť do kabíny, stlačiť tlačidlo príslušného poschodia a výťah nás naň spoľahlivo dopraví. Bez zdvíhacích zariadení by nevznikli výškové budovy a už vôbec nie mrakodrapy. Ani rôzne monumentálne stavby sveta. Kedy teda vznikol výťah? Ťažká otázka. Zachované zmienky a obrazy datujú jeho vznik približne do tretieho storočia pred naším letopočtom. No predpokladá sa, že to bolo oveľa skôr. Veď napríklad postaviť pyramídy bez akéhokoľvek zdvíhacieho zariadenia by bolo nemožné.

 


Bohužiaľ ich stavitelia si zobrali všetky tajomstvá, vrátane stavebných postupov do hrobu. Pôvodné výťahy a zdvíhacie zariadenia boli poháňané zvieracou, či ľudskou silou, postupom času sa začala používať na ich ovládanie voda, para, parné stroje. Zdvíhacie zariadenie, ako ho poznáme dnes bolo vynájdené až v osemnástom storočí a k jeho pohonu slúžila práve sila pary, vznikajúca v parnom stroji. Prvý osobný výškový výťah bol uvedený do prevádzky v roku 1857. Bol nainštalovaný do obchodného domu v New Yorku.

 

Zdvíhacie zariadenia delíme na:

 

1. Žeriavy
2. Zdvíhacie mechanizmy (kladkostroje, navijáky, zdviháky)
3. Výťah

 

Výťah je zariadenie – dopravný prostriedok, slúžiaci na prepravu osôb a nákladov zvislým, alebo šikmým smerom po plochej dráhe. Je to v podstate plošina ťahaná či tlačená mechanickými prostriedkami. Na Slovensku sa v súčasnosti nachádza v rôznych budovách viac, ako 40 000 výťahov.

 

Výťahy sa delia na osobné a nákladné. Ich pohon je v súčasnosti hlavne elektrický Ďalej podľa mechanických prostriedkov pohonu sa delia na lanové, hydraulické, reťazové.

 

Hlavnými časťami výťahu sú:

 

1. kabína
2. protizávažie
3. závesné laná
4. poháňacia stanica
5. bočné vedenie kabíny a protizávažia
6. bezpečnostné prvky

 

Výťahy sa ďalej delia podľa spôsobu použitia na:


TRAKČNÝ (ŤAŽNÝ) VÝŤAH - Je zavesený na lane cez kladku, poháňanú elektromotorom s prevodovkou. Váha jeho kabíny a zvyčajne aj polovice nákladu býva vyrovnávaná protizávažím.


HYDRAULICKÝ VÝŤAH - Jeho zdvižná sila je vytvorená hydraulickými piestami umiestnenými pod výťahom. Oproti závesným majú tichší chod, no ich zdvih je menší. Niektoré hydraulické výťahy preto používajú kombináciu hydraulickej časti so systémom kladiek a lán.


OBEŽNÝ VÝŤAH - nazýva sa tiež páternoster. Patrí k špeciálnym výťahom. Je tvorený sústavou kabín, ktoré obiehajú pravidelnou rýchlosťou po presne vymedzenej dráhe.


ŠIKMÝ VÝŤAH - Je to druh výťahu, ktorý v sebe spája vlastnosti bežného výťahu a pozemnej lanovej dráhy. Najčastejšie sa využívajú, ako veľké nákladné výťahy.


ZDVÍHACIA PLOŠINA – patrí k špeciálnym zariadeniam, ktoré sa veľmi podobajú výťahom, hoci v pravom slova zmysle nimi nie sú. Slúži napríklad pre invalidov, ale aj autá, náklad, či detské kočíky. Každý typ výťahu (či už osobný, alebo nákladný) podlieha odbornému dozoru.

 


Autor: stavebnik.sk

Zdroj: stavebnik.sk