Výťah na Moste SNP prejde generálnou opravou

Bratislava | Šikmý rýchlovýťah v pilieri bratislavského Mosta SNP prejde generálnou opravou za maximálne 124 836 eur. Investíciu zaplatí firma Zemegula, ktorá na moste prevádzkuje reštauráciu i vyhliadku UFO. Keďže má s hlavným mestom uzatvorenú nájomnú zmluvu do konca augusta 2039, požiadala ku kontraktu uzavrieť nový dodatok. Jeho cieľom je do výšky nájomného započítať investície vynaložené na opravu výťahu. Vo štvrtok to odobrilo bratislavské mestské zastupiteľstvo.
 

 
Kontrola výťahu ukázala, že sú opotrebované vlečné káble, v kabíne nie je dostatočná intenzita hlavného osvetlenia, skorodovaný je horný strop kabíny a že ochranné zábradlie na kabíne nezodpovedá súčasným bezpečnostným štandardom.

Konateľ firmy Zemegula Daniel Čečetka vo štvrtok mestských poslancov ubezpečil, že výťah nie je v havarijnom stave, len si už vyžaduje pravidelnú generálnu opravu po 15 rokoch. „Je to plánovaná rekonštrukcia. Iba plníme to, k čomu nás nájomná zmluva zaväzuje,“ vyhlásil.

Náklady žiadajú odrátať z nájmu

Spoločnosť však požaduje do výšky nájomného započítať investície vynaložené na generálnu opravu. „Na základe zmluvy požaduje nájomca započítať celú sumu 124 836 eur v maximálnej dĺžke päť rokov, to znamená 6241,80 eura štvrťročne. Po vykonaní generálnej opravy šikmého rýchlovýťahu je nájomca povinný predložiť listiny preukazujúce vynaložené investície na opravu oddeleniu správy komunikácií na posúdenie,“ píše bratislavská samospráva v dôvodovej správe.

Firma sa zároveň zaväzuje v období piatich rokov po modernizácii realizovať bežnú údržbu a prípadné opravy aj väčšieho charakteru na vlastné náklady.

V súvislosti s Mostom SNP sa od minulého roka skloňuje aj stavba na petržalskom brehu Dunaja, ktorú realizovala spoločnosť Zemegula. Tá minulý rok na nástupnom priestore do reštaurácie UFO realizovala časť prác s cieľom odstránenia havarijného stavu časti objektu mosta. Na tie v januári 2018 stavebný úrad vydal predbežné povolenie na začatie prác.

„Avšak štátny stavebný dozor zistil, že práce boli vykonávané nad rámec havarijného stavu a že zámerom stavebníka bolo vybudovať pod mostom cyklistické a turistické centrum,“ uviedol na jar 2019 petržalský miestny úrad.

Stavebník totiž minulý rok odstránil hlavné a bočné schodiská vedúce na Most SNP (na petržalskej strane) vrátane nástupnej plošiny a zrealizoval novú konštrukciu ako základ na dvojpodlažnú stavbu. Podľa úradu však tento zväčšený rozsah potrebných opráv havarijného stavu stavebnému úradu neohlásil a ani nepožiadal o ich povolenie.

Skelet spod mosta má zmiznúť

Práce na stavbe boli po kritike verejnosti v máji 2018 zastavené a doteraz sa čaká na konečné rozhodnutie úradov. Na petržalskej strane pod Mostom SNP sa tak v súčasnosti nachádza rozostavaný dreveno-kovový skelet.

Viceprimátorka Bratislavy Tatiana Kratochvílová a hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad vo štvrtok oznámili mestskému zastupiteľstvu, že mesto rokuje o odstránení tejto „nepovolenej stavby“ a snaží sa o navrátenie dotknutej konštrukcie Mosta SNP do pôvodného stavu.

Zároveň zopakovali, že bude potrebné vyhlásiť architektonickú súťaž na budúce riešenie tohto nástupného priestoru.Sdílejte článok:Váš názor na článok (vstup do sekcie VEREJNÉ FÓRUM)
Autor: TASR
Zdroj: etrend.sk | 26.09.2019