V karloveských bytových domoch pribúdajú zrekonštruované výťahy

Rekonštruovať je možné aj vďaka podpore Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), ktorý poskytuje žiadateľom výhodný úver až do výšky 70-tisíc eur na jeden výťah. Vďaka tejto možnosti majú nový výťah aj obyvatelia bytových domov na uliciach Pod Rovnicami, Jamnického, Kresánkovej alebo Fadruszovej. Informovala o tom samospráva Karlovej Vsi na sociálnej sieti.
 

 
Veľká časť bytových domov v Karlovej Vsi si pamätá ešte obdobie 70. a 80. rokov. Zub času je v bytových domoch zreteľný aj na výťahoch. Výťahové kabíny sú v neustálej permanencii a aj ich životnosť je obmedzená. "Uvedomujú si to aj správcovia bytových domov a správcovské spoločnosti, ktoré čoraz častejšie zahŕňajú do plánu obnovy aj rekonštrukciu alebo výstavbu nových výťahov. Od roku 2019 zaevidovala mestská časť 25 žiadostí na výmenu alebo modernizáciu výťahov. Celkovo išlo až o 89 bytových domov," priblížila Karlova Ves.


Podmienky pre poskytovanie podpory na rozširovanie a zveľaďovanie bytového fondu stanovuje zákon o ŠFRB. Jedným z účelov podpory vo forme úveru je aj výmena alebo modernizácia výťahu v bytovom dome. Súčasne s výmenou alebo modernizáciou výťahu v bytovom dome sú možné aj iné úpravy spoločných častí, ako i bezbariérové prístupy do bytov osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu.


Maximálna výška úveru podľa vyjadrenia mestskej časti na výmenu výťahu je 70-tisíc eur a predstavuje 100 percentný podiel z obstarávacích nákladov. "Pri modernizácii výťahu je maximálna výška úveru 50-tisíc eur na jeden výťah, pričom podiel obstarávacích nákladov je 75 %. Vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov v bytovom dome a osadení nového výťahu predstavuje podiel z obstarávacích nákladov 100 %. Maximálna výška úveru je 160 eur na meter štvorcový podlahovej plochy bytu. Vo všetkých troch prípadoch je úroková sadzba 0,5% a lehota splatnosti je 20 rokov," spresnila Karlova Ves s tým, že žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB na obnovu bytovej budovy sa predkladajú prostredníctvom mestskej časti. Termín podania žiadosti na obnovu bytovej budovy je od 15. januára do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.Sdílejte článok:Váš názor na článok (vstup do sekcie VEREJNÉ FÓRUM)
Autor: nc
Zdroj: bratislavskenoviny.sk | 15.7.2022