Staré výťahy zatiaľ vyhovujú normám

Vek niektorých výťahov v nitrianskych obytných domoch sa počíta v desiatkach rokov. Hoci si vyžadujú pravidelnú starostlivosť, technické normy spĺňajú. Pokiaľ majitelia bytov na schôdzi vlastníkov neprerokujú nutnosť generálnej opravy, prípadne správca ich neupozorní na nutnosť opravy, prípadná kompletná generálka výťahov nie je v súčasnosti povinná.

Okresné stavebné a bytové družstvo Nitra (OSBD), jeden zo správcov výťahov, zabezpečuje niekoľko typov pravidelných kontrol výťahov. Každé tri mesiace prejdú základnou odbornou prehliadkou tzv. revíziou. Okrem toho prechádzajú výťahy väčšími prehliadkami a to v trojročnom a napokon šesťročnom intervale, kedy kontrolu vykonáva technická inšpekcia. Každá revízia je zaznamenaná a nedostatky sú odstránené. S vekom výťahov sa však zvyšujú nároky na údržbu, čo sa prejavuje častejšími poruchami v období medzi jednotlivými revíziami. Skúsenosti s touto situáciou majú okrem iných i obyvatelia bytového domu na Lesnej 1, ktorá sa nachádza na sídlisku Chrenová. Výťahy, ktoré sú momentálne v prevádzke, boli uvedené do chodu v roku 1970. Pravidelne sú podrobované kontrolám a napriek tomu, že ich poruchovosť je častá, zodpovedajú technickým normám. Hoci je už v platnosti nová európska technická norma, výťahy sú podľa súčasnej legislatívy v poriadku, pokiaľ spĺňajú normu platnú v čase ich zavedenia. V prípade používateľov na Lesnej ulici má teda stav výťahov zodpovedať norme platnej pred takmer štyridsiatimi rokmi.


Pokiaľ by boli zavedené nové výťahy, museli by už spĺňať nové, európske požiadavky. Kompletná generálka výťahov stojí okolo 49 790 eúr (t. j. približne 1,5 milióna bývalých slovenských korún), čo je jednou z hlavných prekážok pre vynovenie starých výťahov. Napriek tomu dostalo OSBD po minuloročných schôdzach vlastníkov 7 požiadaviek na bližšie informácie o jednotlivých nákladoch, ako napríklad na cenu rekonštrukcie výťahového stroja, kabíny a pod. Od augusta do novembra tohto roku prejde celkovou generálkou výťahov spojenou so zatepľovaním obytný dom na Lúčnej 3, taktiež na Chrenovej. Okrem porúch súvisiacich s vekom výťahov, sa musia správcovia stretávať i s problémami zapríčinenými niektorými používateľmi výťahov. Jedným z typických príkladov je tma v kabíne, ktorá je často spôsobená chýbajúcou žiarovkou. Paradoxom je, že osoba, ktorá žiarovku odmontuje, z nej nemá úžitok. Podľa slov technického námestníka OSBD Zdena Dubeňa sú žiarovky vo výťahoch nevyhovujúce na používanie v bytových jednotkách, takže sú nepoužiteľné. Závažnejším problémom sú nové formy zábavy pravdepodobne mladistvých ľudí. Vo viacerých prípadoch, a to najmä na sídlisku Klokočina, boli zatlačené zámky na výťahových dverách, vďaka čomu bolo možné ich otvorenie i v prípade, že sa na mieste nenachádzal výťah. Pokiaľ by si to používateľ výťahu nevšimol, môže spadnúť do šachty. V tomto prípade už ide o ohrozenie zdravia či života. OSBD pre to podalo trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

 


Autor: Veronika Veverková
Zdroj: dnes24.sk | 7.7.2009