Prečo vymeniť výťahy v bytovom dome?

Na úvod je potrebné uviesť, že na Slovensku je v bytových domoch v prevádzke cca 35.000 výťahov starších 30 aj viac rokov. Sú technicky zastarané, mnohé z nich výrazne presluhujú svoju dobu životnosti a tak majú veľa nedokonalostí a skrytých bezpečnostných rizík. Ale dôležitým faktom je, že vyhovujú technickým a bezpečnostným predpisom z obdobia, kedy boli spustené do prevádzky a sú pod pravidelnou kontrolou revíznych technikov zdvíhacích zariadení! To znamená, že sú pre obyvateľov bytového domu bezpečné.
 

 
Na základe uvedeného a na základe súčasnej platnej legislatívy vlastníci bytového domu nemajú zatiaľ povinnosť vymeniť výťah, ale:

Obyvatelia domu si mnohokrát neuvedomujú, že výťah je výhradné technické zariadenie domu. Je vlastne dopravný prostriedok určený na vertikálnu prepravu ľudí a slúži spoločne všetkým obyvateľom, vlastníkom bytového domu. Ale mnohí z týchto vlastníkov k nemu nepristupujú ako ku svojmu vlastníctvu. V dnešnej dobe nájsť pred bytovým domom 30-40 ročné auto je skoro nemožné, ale veľa obyvateľov domov má názor, že 30 ročný výťah ešte stále "ako nový" a "je dobrý", načo by investovali do nového...

Na počet prepravených osôb za jeden deň na celom svete je výťah najbezpečnejší dopravný prostriedok!

Problémy starých výťahov v bytových domoch môžeme, podľa dôležitosti, rozdeliť do týchto kategórií:


1. Znížená bezpečnosť (skryté vady dôležitých bezpečnostných súčastí)
2. Znížená spoľahlivosť (únava materiálu mechanických a elektrotechnických komponentov)
3. Komfort prevádzky (nepresné zastavovanie kabíny, zvýšená hlučnosť)
4. Estetický vzhľad (výťahové kabíny sú užívateľmi za roky používanie "opotrebované")

To znamená, že pri celkovej rekonštrukcii a obnove bytového domu je veľmi rozumné sa rozhodnúť vymeniť starý výťah za nový:

- ak je starý pôvodný výťah často poruchový a náklady na jeho údržbu a výmenu opotrebovaných častí sú nákladné.

- ak sa vlastníci bytov rozhodujú pre obnovu bytového domu - zateplenie, výmena rozvodov teplej ma studenej vody, odpadových potrubí, odstránenie systémových porúch - je veľmi vhodné zaradiť do tejto obnovy aj výmenu výťahu, všetky uvedené práce sa spravia naraz v jednom období a nebude z bytového domu "stavenisko" niekoľko rokov po sebe .....

- ak pri hľadaní finančných zdrojov na obnovu bytového domu dokážu vlastníci pri celkovej výmene uvedených častí domu spolu s výťahom ušetriť finančné prostriedky.

Výmenou starého výťahu za nový výťah získajú obyvatelia bytového domu tieto dôležité vylepšenia:


1. Bezpečnejší (spĺňa všetky súčasne platné bezpečnostné normy)
2. Spoľahlivejší (všetky komponenty sú nové a významné komponenty majú životnosť 10-15 rokov)
3. Energeticky úspornejší (má väčšiu kabínu a nosnosť ako pôvodný výťah)
4. Estetickejší vzhľad (výťahové kabíny zodpovedajú dnešným trendom)
5. Tichší a rýchlejší

Preto je rozhodnutie vymeniť starý výťah za nový veľmi rozumné, veď sami vlastníci bytového domu a ich deti si zaslúžia bezpečnejší výťah!
 

 
Ako si správne vybrať výťahársku spoločnosť na dodanie nového výťahu?

Ak sme sa rozhodli, že chceme starý výťah kompletne vymeniť, poďme si povedať niečo o tom ako sa právne rozhodnúť pri výbere firmy na dodanie produktu a na čo nesmieme zabudnúť.

V prvom rade je treba porovnávať "porovnávateľné", to v praxi znamená, že si zavoláte jednu predbežne vybratú výťahovú spoločnosť, ktorá zabezpečuje kompletné výmeny výťahov a s jej obchodným zástupcom si prejdete všetky Vaše požiadavky na výťah, plus odporúčania zo strany tejto výťahárskej firmy. Takto si spravíte akúsi predlohu technickej špecifikácie výťahu, ktorú rozpošlete ďalším, Vami vybraným, výťahárskym spoločnostiam na spracovanie ich ceny na takto špecifikovaný výťah. V tomto prípade si môžete byť istí, že všetky Vám predložené ponuky budú rovnaké a teda porovnateľné z hľadiska parametrov a výbavy Vami vyberaného výťahu.

Nie je to jednoduché, ale hlavné zásady platia vždy a pre každú obnovu častí Vášho bytového domu. To znamená, že je vhodné aby ste uvažovali o stabilnej výťahovej firme, ktorá ponúka nielen produkt, ale aj záručný a pozáručný servis. Stabilná výťahárska firma znamená, že je viac rokov na slovenskom trhu, má určitý počet stálych zamestnancov s príslušnou odbornosťou, nemá dlhy a nedoplatky, pohľadávky voči štátu, nie je konkurze.

Nebojte sa kontaktovať obchodných zástupcov Vami vybratých firiem z otázkami o technickom riešení ich výťahu, o jeho výbave, o jeho energetickej spotrebe, o dostupnosti a cenách náhradných dielov po uplynutí záručnej doby, a tak zistiť ich záujem o zákazníka. Ich odpovede Vám napovedia "čo-to" o serióznosti oslovenej firmy. Ďalším dôležitým krokom je pozrieť si už nimi namontované výťahy a zistiť si na nich:


hlučnosť prevádzky výťahu v bytovom dome,
komfort jazdy v kabíne výťahu,
presnosť zastavovania kabíny na jednotlivých poschodiach,
energetické nároky prevádzky,
celkové estetické vyhotovenie,
spokojnosť vlastníkov bytového domu s priebehom montáže výťahu, so spoľahlivosťou prevádzky a rýchlosťou servisných zásahov pri jeho poruche...

Po týchto krokoch sa Vám už obyčajne vykryštalizujú dve až tri firmy, ktoré prejdú do takzvaného užšieho výberu, v ktorom už zvyčajne bude hrať najdôležitejšiu úlohu cena za nový výťah a náklady na budúci servis výťahu. Nebojte sa jednať s týmito firmami o znížení ceny, prípadne na predĺžení záruky, alebo na vylepšenie výbavy výťahu v rovnakej sume. Predsa len sa jedná o veľkú finančnú investíciu a treba si byť istí, že za svoje peniaze dostanete maximum.

Takže je potrebné dať "hlavy do kopy" a na domovej schôdzi si povedať, čo je pre Vás najdôležitejšie – cena za výťah, cena za servis, výbava výťahu, alebo dĺžka záruky, prípadne niečo iné.

Na základe spoločného rozhodnutia sa Vám určite podarí nájsť tú správnu firmu, ktorá Vám vymení vo vašom bytovom dome starý výťah za Vami "vysnívaný" nový výťah.

 

 

» ZADAŤ VÝBEROVÉ KONANIE VŠETKÝM FIRMÁM NA SLOVENSKU

 
 

 

Sdílejte článok:Váš názor na článok (vstup do sekcie VEREJNÉ FÓRUM)

 
 
 

Zdroj: hnonline.sk