ODBORNÝ SEMINÁŘ ZIEHL-ABEGG BRNO 2012

ZIEHL-ABEGG s.r.o. - Divize pohonů, poprvé uspořádala v Brně, dne 22.11.2012, odborný seminář. Asi 45 odborníků z České a Slovenské republiky, z oblasti výtahového průmyslu, se zúčastnilo velmi zajímavé a poučné diskuze.
 

 
Přednášenými tématy byly:

• Technologie nosných prvků
• Určení třídy energetické účinnosti výtahů (VDI4707)
• Výtahová norma EN81-3 s dodatkem A3
• Nová generace frekvenčních měničů ZETADYN 4 – řízení výtahových pohonů bez stykačů


Detailní popis prezentovaných témat:

1. Technologie nosných prvků
Pan Tomáš Říha z ZIEHL-ABEGG s.r.o., úvodem představil různé technické vlastnosti, odlišnosti a způsoby využití ocelových lan, korespondující s nejnovějším vývojem na trhu. Mimo jiné byl představen i nejnovější vývoj v oblasti poplastovaných ocelových lan, které se ukazují jako jedna z nejzajímavějších alternativ k technologii plochých řemenů. Jaká technologie nosných prvků je nejlepší?
Zpráva prezentace je: „ Pro výběr správné technologie nosného prvku musí být zohledněny faktory jako jsou pořizovací cena, náročnost montáže a její životnost.“

2. EN81-1 / A3
Téma bylo rozděleno na 2 části:
Ing. Pavol Hačunda z TÜV-SÜD Slovakia uvedl přehledně, která základní pravidla a požadavky nového dodatku jsou kladeny na výtahové instalace. Zdůraznil také, že pan Oliver Vahsen z ZIEHL-ABEGG Germany, prezentoval účastníkům jednu z technických možností jak splnit požadavky dodatku A3. A také, že ke splnění požadavků A3 pro „Neúmyslný pohyb kabiny“ nestačí pouze použití A3 certifikovaných komponentů. V případě, že je vyžadováno oprávněnou autorizovanou osobou, musí být proveden výpočet max. zastavovací vzdálenosti.
Mimo A3 certifikovaných výrobků jako jsou certifikované brzdy bezpřevodových pohonů ZETATOP nebo certifikované vstupy u měniče ZETADYN, tak ZIEHL-ABEGG podporuje výrobce výtahů právě výpočtem zastavovací vzdálenosti každé jednotlivé instalace. Výpočet je proveden pomocí programu ZETALIFT, který byl panem Vahsenem předveden.
Testovací funkce A3 je již implementována v měničích ZETADYN od začátku roku 2012.

3. Určení třídy energetické účinnosti výtahů (VDI4707)
Více a více otázek a dotazů směřuje od koncových uživatelů na výrobce výtahů ohledně energetické náročnosti výtahové instalace.
Pan Říha představil posluchačům směrnici VDI4707 a také jak vypočítat energetickou účinnosti výtahů a jejich následnou klasifikaci (třída A až G). Navíc přednášel i o způsobu jak dosáhnout požadovaných úspor a naznačil, které způsoby úspory energie u výtahů jsou smysluplné a které méně.
Závěr prezentace je „ U každé výtahové instalace, pro správnou volbu použití úsporných prostředků, záleží především na užitné kategorii, ve které se provozuje!“


		 ODBORNÝ SEMINÁŘ ZIEHL-ABEGG BRNO 2012

 

4. Nová generace frekvenčních měničů ZETADYN4
Poprvé byl českému a slovenskému trhu představen nejnovější vývoj ZIEHL-ABEGG: ZETADYN 4C .
ZETADYN 4C je schopen provozu bez jakéhokoliv stykače. To znamená, motorové stykače, brzdové stykače a stykač/kontakty pro zkratování vinutí motoru, pro případ nouzové jízdy při mechanickém odbrždění, již nejsou více potřeba s měničem ZETADYN 4C.
„Revoluce mezi frekvenčními měniči!“ bylo prezentováno panem Říhou z ZIEHL-ABEGG s.r.o. a potvrzeno mnohými účastníky semináře!
Integrovaný odrušovací filtr a síťová tlumivka, jednoduchý koncept řízení v kombinaci s nejnovějšími funkcemi softwaru znamenají zjednodušeně ZETADYN4.

 

		 ODBORNÝ SEMINÁŘ ZIEHL-ABEGG BRNO 2012
Odborná úroveň semináře byla hodnocena všemi návštěvníky velmi kladně a nejenom na základě kladného ohlasu, budou tyto semináře ZIEHL-ABEGG pravidelně prováděny každé 2 roky. My všichni z ZIEHL-ABEGG se již nyní těšíme na další shledání se všemi účastníky semináře v roce 2014.

Poděkování firmě ELSA spol. s r.o. a Beta Control s.r.o. za možnost vystavit jejich rozvaděče s měniči ZETADYN během tohoto semináře. Zvláštní poděkování panu Ing. Pavol Hačunda z TÜV-SÜD Slovakia, za jeho odbornou podporu a aktivní účast během celého dne!Ziehl-Abegg s.r.o., Škrobárenská 484/8, 617 00 Brno

Tel.: 545 421 690, Fax: 545 421 699
Internet: www.ziehl-abegg.cz , E-Mail: drives@ziehl-abegg.cz