Monitoring výťahov a ich normy

Zástupcovia vlastníkov bytov bývajú pred rekonštrukciou výťahu postavení pred otázku, aký rozvádzač k výťahu objednať. Je dôležité vedieť, či jeho výrobca dodáva spolu so svojim výrobkom aj softvér pre monitoring a programovanie výťahových rozvádzačov.

Prečo je to dôležité?

Ak sa zástupcovia vlastníkov bytov rozhodnú pre naoko lacnejšiu variantu - výrobcu, ktorý vymení rozvádzač bez dodania a nainštalovania monitorovacieho softvéru, tak kontrolu stavu výťahu môže vykonávať len výrobcom poverená servisná organizácia. Možnosť širšieho výberu servisnej organizácie tým pádom zaniká. Vlastníci bytu nemôžu určiť sami servisnú organizáciu, nemôžu na ňu vyhlásiť ani konkurz, či výberové konanie. Doslova im býva pridelená výrobcom rozvádzača. Druhou možnosťou je poveriť výmenu rozvádzača výťahu výrobcu, ktorý ju prevedie aj s montážou monitoringu.

Čo je to vlastne monitoring výťahu a ako pracuje? Do riadiacej jednotky výťahu pripojí výrobca zariadenie na prenos dát a tak vzniká možnosť sledovať každý pohyb výťahu, vzniknutú poruchu, alebo neštandardné správanie výťahu na vlastnom počítači. Servisná organizácia, poverená zástupcami vlastníkov bytov má možnosť programovať riadenie výťahu. Vie vzniknutú poruchu okamžite vyhodnotiť a odstrániť.

Prehľad noriem súvisiacich s prevádzkou výťahov

Prinášame vám ucelený prehľad noriem Slovenskej republiky, ktorých dodržiavanie priamo súvisí s prevádzkou jednotlivých druhov výťahov, ich údržbou, revíziou, bezpečnostnými a protipožiarnymi opatreniami:


• STN 27 4000 Elektrické výťahy. Názvoslovie
• STN 27 4001 Elektrické výťahy. Rada nosností a rýchlostí
• STN 27 4002 Výťahy. Montáž, skúšanie a prevádzka elektrických výťahov
• STN 27 4003 Bezpečnostné predpisy pre konštrukciu a montáž osobných a nákladných a malých nákladných výťahov. Časť 1 : Elektrické výťahy
• STN 27 4004 Bezpečnostné predpisy pre konštrukciu a montáž osobných a nákladných a malých nákladných výťahov. Časť 2 : Hydraulické výťahy
• STN 27 4007 Výťahy. Revízna kniha výťahov
• STN 27 4008 Výťahy. Pasport (technické osvedčenie výťahov)
• STN 27 4009 Elektrické výťahy. Projektovanie a konštruovanie
• STN 27 4010 Slovník elektrických výťahov, pohyblivých schodov a chodníkov
• STN 27 4015 Oceľové laná pre elektrické výťahy
• STN 27 4320 Elektrické výťahy. Základné rozmery osobných výťahov
• STN 27 4030 Elektrické výťahy. Výpočet výťahových častí
• STN 27 4300 Šachty a strojovne pre elektrické výťahy. Všeobecné ustanovenia
• STN 27 4320 Elektrické výťahy. Základné rozmery osobných výťahov
• STN 27 4321 Elektrické osobné výťahy. Základné a parametre a rozmery
• STN 27 4322 Elektrické výťahy. Základné rozmery osobných, osobnonákladných a lôžkových výťahov
• STN 27 4325 Šachty, strojovne a klietky osobných bubnových výťahov. Základné Rozmery
• STN 27 4334 Šachty, strojovne a klietky pre elektrické stolové výťahy s poklopom
• STN 34 1340 Elektrické výťahy a zariadenia výťahov
• STN 34 3800 Revízia elektrických zariadení a hromozvodov
• STN 34 1010 Všeobecné predpisy pre ochranu pred nebezpečným dotykovým napätím
• STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb. Základné ustanovenia
• STN 73 0833 Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy pre bývanie a ubytovanie

 


Autor: stavebnik.sk
Zdroj: stavebnik.sk