Modernizačné kabínové dvere pre výmeny na starých výťahoch

V posledných rokoch vzrastá potreba modernizácií výťahov, kde je pre zastaranosť, opotrebenie a niekedy nedostupnosť náhradných dielov ťažké vykonávať servis a opravy pôvodných dverí výťahu.

 

 

Najjednoduchší spôsob, ako predĺžiť životnosť výťahu je výmena pôvodných kabínových dverí za nové, ktoré sú mechanicky jednoduchšie a na mieru upravené pre ovládanie pôvodných šachtových dverí. Ďalšími výhodami sú moderná elektronická kontrola, tichá, spoľahlivá a energeticky efektívna prevádzka. Výmena je rýchla a výťah sa v krátkom čase vracia do prevádzky bez potreby hlučných a prašných stavebných prác.


Spoločnosť LM Metal Lift s.r.o. ako zástupca výrobcu dverí Fermator pre Českú republiku by Vám chcela predstaviť hlavné modernizačné výrobky, ktoré ponúkajú výrobné závody spoločnosti Fermator pre modernizácie.


V súčasnosti sú modernizačné produkty pre európsky trh vyrábané materskou továrňou Tecnolama vo španielskom Reuse a francúzskou továrňou Henri Peignen, ktorá sa stala členom skupiny Fermator v roku 2007, a ktorý po vstupe do skupiny využil svoje skúsenosti z predchádzajúcich rokov z výroby šachtových dverí pre koncern Schindler.


Predstavme si jednotlivé modernizačné výrobky.
 

 

Hlavnými produktmi pre modernizácie sú modely MOD MC Elite PM / MOD MC Premium PM, ktoré vyrábajú oba výrobné závody


MOD MC Elite PM sú kabínové dvere dostupné vo vyhotovení podľa EN 81-1/2, alebo EN 81-20/50.
Dvere zdôrazňujú uspokojenie požiadaviek zákazníka, ktorý uprednostňuje nižšie nákupné náklady. Dvere sú k dispozícii so štandardným prahom a šírkou panelov v 2PT s prahom 90 mm (panely 40 + 40 mm) a 2PC s prahom 54 mm (50 mm panelov), kde musíte upraviť vstupný portál do kabíny, alebo presunúť kabínu v ráme pre konečnú montáž dverí výťahovej kabíny.


MOD MC Premium PM sú dvere kabíny dostupné v EN 81-1/2 alebo EN 81-20/50, kedy je produkt rozmermi navrhnutý pre montáž za pôvodné dvere. MOD MC Premium PM je k dispozícii v 2PT a 2PC so šírkou prahu (hĺbka 45 až 120 mm) a panelmi (od 30 do 90 mm v prírastkoch 5 mm).


 

 

Model MOD 310 vyrábaný závodom Henri Peignen vo Francúzsku


Pre modernizácie na výťahoch Schindler sa ponúka model MOD 310. Produkt ponúka možnosť vymeniť samotný operátor pri zachovaní existujúcich panelov a prahov, alebo úplnú výmenu dverí podľa EN 81-1/2, alebo úplnú výmenu dverí podľa požiadaviek EN 81-20/50.


Modely dverí Schindler, ktoré je možné vymeniť, sú:


• kabínové dvere QKS 8 a 11, dvojpanelové stranovo i centrálne otvárané
• kabínové dvere QKS 9, dvojpanelové stranovo i centrálne otvárané
• kabínové dvere pro výťahy Smart – Varidor 10, dvojpanelové stranovo otvárané


Okrem toho je pre výťahy Schindler k dispozícii program pre opravy, alebo modernizácie šachtových dverí T82-11:


• výmena kompletného šachtového mechanizmu pri zachovaní panelov, rámu a prahu
• možnosť dodania nových panelov pre opravy a výmeny
• dodávky opravných sad náhradných dielov pre opravy a údržbu v niekoľkých variantoch


 

 

Modely 40/10PM OCR a 50/11PM vyrábané závodom Tecnolama vo Španielsku


Úprava sériovo vyrábaných modelov kabínových dverí 40/10PM OCR a 50/11PM ponúka možnosť objednať si buď samotný operátor pre možnosť udržaní pôvodných panelov a prahu dverí, alebo výmenu úplných dverí, ale iba podľa EN 81-1/2. Toto jednoduché a rýchle riešenie je k dispozícii iba pre dvere s rovnakou šírkou prahu, akú majú kabínové dvere Fermator.


• 2PC-54 mm
• 2PT/4PC-90 mm (70 mm na dopyt)
• 3PT-135 mm (90 mm na dopyt)


Po zameraní pôvodných dverí a vyplnení formulára sa štandardný operátor dverí upraví podľa požiadaviek pôvodnej inštalácie a je doplnený unášačom, na mieru pre ovládanie pôvodných zámkov šachtových dverí.


 

 

Čo v produktoch MOD získa konečný užívateľ výťahu?


• Nové a moderné dvere, ktoré sú prevádzkovo spoľahlivejšie, tichšie a energeticky efektívnejšie
• Vďaka rozmerom a kotevným bodom dverí prispôsobených pôvodnej inštalácii je výťah v dôsledku výmeny odstavený z prevádzky na krátku dobu
• Veľká dostupnosť náhradných dielov na sklade v LM Metal Lift s.r.o. alebo na sklade u výrobcu pre rýchle dodanie


Aj keď sa výmena operátora, alebo celých dverí môže javiť z finančného hľadiska náročnejšia ako oprava starých dverí, určite je to vhodná voľba pre ďalšiu prevádzku výťahu. Staré dvere vyžadujú častejšie opravy a používateľ sa môže dostať do situácie, keď zháňanie náhradných dielov môže trvať dlhšie časové obdobie a tým sa predĺži výpadok prevádzky výťahu. V najhoršom prípade sa môže dostať do situácie, kedy diel nebude možné zaistiť z dôvodu dlhého veku dverí, konca ich výroby, alebo neexistencie pôvodného výrobcu.


Okrem toho sa v prípade úplnej výmeny dverí* tieto už vyrábajú v konštrukcii a s prvkami pre požiadavky štandardu EN81-20 pre pevnosť dverí. Následná aktualizácia podľa EN 81-20 (blokovanie proti otvoreniu, monitoring teploty motora atď.) potom leží iba na výmene unášača a riadiacich dosiek. Podobne, ak sa užívateľ výťahu neskôr rozhodne vymeniť šachtové dvere a má už nové dvere kabíny, ktoré sú upravené tak, aby riadili konvenčné šachtové dvere Fermator, potom úprava kabínových dverí spočíva iba v zmene unášača.


* Záleží na modelu dverí.
 

 

Ak chcete navrhnúť najoptimálnejšie riešenie, kontaktujte s dôverou naše obchodné a technické oddelenie.

 

 

LM Metal Lift - logo


LM Metal Lift s.r.o.
Skladová 660/29
326 00  Plzeň

Česká republika
metallift@metallift.cz


www.vytahovedily.com
www.vytahovedily.com/modernizacni-dvere-modernization-doors/c-2194/