Kedy je už výťah nebezpečný?

Na Slovensku je v bytových domoch v prevádzke zhruba 35 000 výťahov starších tridsať a viac rokov. Sú technicky zastarané, mnohé výrazne nadsluhujú svoju dobu životnosti a majú skryté bezpečnostné riziká. Kedy je vhodné výťah vymeniť?

 

 

Výťah je na počet prepravených osôb za jeden deň na celom svete najbezpečnejší dopravný prostriedok. "Obyvatelia si mnohokrát neuvedomujú, že výťah je výhradné technické zariadenie domu. Ide o dopravný prostriedok určený na vertikálnu prepravu ľudí a slúži spoločne všetkým obyvateľom. Nájsť dnes pred bytovým domom 30– či 40 ročné auto je takmer nemožné, no rovnako starý výťah považujú niektorí stále za dobrý a nevidia dôvod investovať do nového,“ hovorí Ing. Alexander Pomšár, riaditeľ slovenskej výťahárskej spoločnosti.


Problémy starých výťahov v bytových domoch podľa neho možno rozdeliť do štyroch oblastí.


"Predovšetkým je to znížená bezpečnosť – staré výťahy mávajú skryté chyby dôležitých bezpečnostných súčastí, problematická býva tiež spoľahlivosť, za ktorou je únava materiálu mechanických a elektrotechnických komponentov, horší je komfort prevádzky, nepresné zastavovanie kabíny, vyššia hlučnosť a nakoniec ide aj o estetický vzhľad. Staré výťahy sú po rokoch používania opotrebované,“ dodáva Ing. Alexander Pomšár.

 

 

Drahšie, ale výhodné


Vhodným časom na výmenu výťahu je celková rekonštrukcia a obnova bytového domu. Obyvatelia bytového domu by o nej mali uvažovať, ak:


• sa starý výťah často kazí a náklady na údržbu a výmenuopotrebovaných častí sú vysoké


• uvažujú o obnove bytového domu – zateplení, výmene rozvodov tepleja studenej vody, odpadových potrubí, odstránení systémových porúch,všetky práce sa môžu urobiť naraz a z domu nemusí byť "stavenisko“ naveľmi dlhé obdobie


• vlastníci bytov dokážu pri obnove a celkovej výmene častí domu spolus výťahom ušetriť finančné prostriedky

 

 

"Výmena starého výťahu za nový nie je lacná záležitosť, v konečnom dôsledku však prinesie viacero výhod. Nový výťah je bezpečnejší, spĺňa súčasne platné bezpečnostné normy, je spoľahlivejší, všetky významné komponenty majú životnosť desať až pätnásť rokov, zároveň je energeticky úspornejší, má väčšiu kabínu i nosnosť a v neposlednom rade i estetickejší vzhľad, je rýchlejší a tichší,“ hovorí Ing. Alexander Pomšár.

 

 

Výber firmy dobre zvážte


Predovšetkým je dôležité porovnávať porovnateľné. "V praxi to znamená, že oslovíte predbežne vybranú výťahársku spoločnosť, ktorá zabezpečuje kompletné výmeny výťahov a s jej obchodným zástupcom si prejdete všetky vaše požiadavky na výťah a tiež zohľadníte odborné odporúčania zo strany firmy. Na základe toho si vypracujete predlohu technickej špecifikácie, ktorú rozpošlete ďalším spoločnostiam na spracovanie ich ceny na špecifikovaný výťah. Je veľký predpoklad, že všetky ponuky budú rovnaké a porovnateľné z hľadiska parametrov a výbavy vybraného výťahu,“ hovorí Ing. Alexander Pomšár.


Odporúča uvažovať o stabilnej výťahovej firme, ktorá ponúka nielen produkt, ale aj záručný a pozáručný servis. "S obchodnými zástupcami firiem hovorte nielen o technickom riešení výťahu, výbave, energetickej spotrebe, ale aj o dostupnosti a cenách náhradných dielov po uplynutí záručnej lehoty. Dôležité je pozrieť si nimi namontované výťahy a zistiť hlučnosť prevádzky, komfort jazdy v kabíne, skontrolovať presnosť zastavovania kabíny na jednotlivých poschodiach, energetickú náročnosť prevádzky či celkové estetické vyhotovenie a spokojnosť obyvateľov domu s prevádzkou a prípadným servisom,“ zdôrazňuje Ing. Alexander Pomšár.


Do užšieho výberu, v ktorom hrá zvyčajne najdôležitejšiu úlohu cena za nový výťah a náklady na budúci servis výťahu, sa obvykle dostanú dve, tri firmy. "Rokujte s nimi aj o znížení cien, prípadne o predĺžení záruky alebo o zlepšení výbavy výťahu. Ide o veľkú finančnú investíciu a za svoje peniaze by ste mali dostať maximum,“ pripomína Ing. Alexander Pomšár.


"Potom už záleží iba na dohode obyvateľov, čo je pre nich najdôležitejšie, či cena za výťah, alebo za servis, výbava, dĺžka záruky, alebo niečo iné.“

 
 

Sdílejte článok:Váš názor na článok (vstup do sekcie VEREJNÉ FÓRUM)

 
 
 

Autor: Kaššová Jozefína | Foto: Shutterstock

Zdroj: pravda.sk | 5.11.2020