Dva mesiace od smrti Šimonka vo výťahu

Prečo zomrel malý Šimonko? Okolnosti tragédie stále vyšetruje polícia. Inšpektorát práce však našiel u prevádzkovateľa výťahov v humenskej poliklinike až desať nedostatkov. Sedem sa už podarilo napraviť. Podľa správcu však zrejme nemohli ovplyvniť nešťastie vo výťahovej šachte. Odhaliť pravdu pomôžu až znalecké posudky.


Malý Šimonko († 1) zahynul pred dvoma mesiacmi na následky pádu do výťahovej šachty v humenskej poliklinike. Na prípad si posvietil aj inšpektorát práce. „Inšpekcia bola zameraná na kontrolu predpisov na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri prevádzke piatich výťahov,“ uviedla Katarína Timková z prešovského inšpektorátu.

Firme NBP Servis vytkli desať nedostatkov, z toho sedem už odstránili. Konateľ firmy je toho názoru, že nedostatky asi nemohli nešťastie ovplyvniť. „Pri kontrole šlo o klasické predkladanie písomností. Nebola vykonaná žiadna prehliadka zariadenia. Žiadny inšpektor nebol vo výťahu ani na hromozvodoch, ani na elektrike,“ vraví Peter Nízky.

Viac svetla do prípadu vnesú znalecké posudky, ktoré už má polícia k dispozícii. „Vyšetrovanie prebieha, zatiaľ nebolo vznesené obvinenie,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa Jana Migaľová. Konateľ NBP je pripravený niesť prípadnú zodpovednosť. „Je mi veľmi ľúto, čo sa stalo. Ponesieme zodpovednosť, ak sa dokáže, že zodpovednosť je na našej strane,“ povedal konateľ Peter Nízky.
 

 
Čo na to hovorí prevádzkovateľ?

1. Prevádzkovateľ nesplnil povinnosť zabezpečiť kontrolu stavu bezpečnosti vybraných zariadení úradnými skúškami.

- Úradné skúšky sa skladajú z riadnych úradných skúšok a skúšok, ktoré sú v medziobdobí. My sme riadne mali, medziobdobné sme dodatočne dorobili.

2. V medziobdobí odborných prehliadok chýbali predpísané pravidelné prehliadky.

- Každý týždeň nám robí výťahový technik kontrolu výťahov a on má vedieť, ktoré skúšky má mať v medziobdobí. Servisný technik za to zodpovedá.

3. Nedostatočné kontroly elektrického prívodu výťahov.

- Asi dva roky sa vyžaduje nová norma, podľa ktorej to má byť precertifikované a prerevidované. Toto sme už dali podľa najnovšej formy urobiť.

4. Nedostatočné vedenie sprievodnej technickej dokumentácie.

- Máme úplne nové pasporty výťahov, v ktorých je podľa nás zaevidované všetko, čo tam má byť. Za to zodpovedá externá firma.

5. Chýbajúce technické osvedčenia - pasporty výťahov.

- Technické pasporty výťahov nám nikdy neboli odovzdané zo strany nemocnice, ktorá nám to mala odovzdať. Zadovážili sme si duplikáty od výrobcu.

6. Chýbajúce záznamy o vykonaných skúškach výťahov v knihách kontrol.

- Za to nesie zodpovednosť externá firma.

7. Nedodržanie predpísanej vzdialenosti medzi prahom šachtových dverí a spodným okrajom kabíny v prípade jedného z výťahov.

- Je to zrejme stavebná chyba od počiatku výstavby polikliniky. Ide o 25 mm vzdialenosť. Otázka je, kde boli doteraz štátni kontrolóri, ktorí vykonávali predchádzajúcemu vlastníkovi kontroly na výťahu, a tento nedostatok nezistili?

8. Prevádzkovateľ nezabezpečil trvalo suché prostredie v priehlbni jednej z výťahových šácht.

- Keď sme prevzali polikliniku, dole vo výťahovej šachte bol meter vody. Všetko sme vyčistili, odsali a spojazdnili kanalizáciu. Teraz tam je iba obyčajná vlhkosť, ktorá preniká cez betónové lôžko. Urobíme opatrenia na to, aby sme to odstránili.

9. Chýbali odborné prehliadky a skúšky elektrického zariadenia celého objektu polikliniky.

- Tieto boli odstránené. Nikdy sme nedostali revíznu správu od predchádzajúceho vlastníka. Na vlastné náklady sme si urobili znovu vlastnú revíziu celého elektrického rozvodu.

10. Prevádzkovateľ si nesplnil povinnosť vykonať odborné prehliadky a skúšky bleskozvodu objektu polikliniky.

- V rámci revízie elektriky je časť venovaná hromozvodom.


Autor: cas.sk
Zdroj: cas.sk | 18.12.2013