Firma: ThyssenKrupp Výťahy s.r.o.
Názov OR/ŽL: ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
Sídlo firmy: Nové Záhrady I/13A
821 05  Bratislava
IČO: 35749474 » Overiť u ŽRSR
DIČ: 2020271627
IČ DPH: SK2020271627
Telefón: +421 2 402 088 88
Fax: +421 2 402 088 99
E-mail: tvb.tkesk@thyssenkrupp.com
WWW: www.thyssenkrupp-vytahy.sk

Popis firmy:
Dodávka, montáž a uvedenie do prevádzky nových zariadení, výťahy a eskalátory. Celková výmena starých výťahov za nové výťahy. Montáž a rekonštrukcia vyhradených zdvíhacích zariadení, výťahy a eskalátory. Oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení. Servis, overovacie skúšky a revízie zdvíhacích zariadení.
Prevádzka Bratislava:
Adresa: Nové Záhrady I/13A
821 05  Bratislava
Telefón: +421 2 402 088 88
Fax: +421 2 402 088 99
E-mail: tvb.tkesk@thyssenkrupp.com