REKLAMA NA SERVERI i-vytahy.sk

TECHNICKÁ PODPORA

Máte problém so správnym zobrazovaním serveru i-vytahy.sk? Pracuje náš server na Vašom
počítači a prehliadači správne? Máte iné technické problémy? Ak áno, prosím vyplňte tento formulár. Vyplnenie VŠETKÝCH položiek je NUTNÉ, inak nebude možne správne vyhodnotiť problém...

FIRMA 

MENO A PRIEZVISKO

OSOBNÝ E-MAIL

OSOBNÝ TELEFÓN (IDEÁLNE MOBILNÝ)

OPERAČNÝ SYSTÉM VÁŠHO POČÍTAČA

VAMI POUŽÍVANÝ PREHLIADAČ

PODROBNÝ POPIS VÁŠHO PROBLÉMU