REKLAMA NA SERVERI i-vytahy.sk
KONTROLNÉ A SKÚŠOBNÉ ORGÁNY
Technická inšpekcia, a.s.
Trnavská cesta 56
821 01  Bratislava

Tel.: +421 249 208 100
Fax: +421 249 208 160
Internet: www.tisr.sk 

E-Mail: tisr@tisr.sk 

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. 
Jašíkova 6
821 03  Bratislava

Tel.: +421 248 291 286
Fax: +421 248 291 266
Internet: 

www.tuev-sued.de/slovakia/sk 

E-Mail: tuvslovakia@tuvslovakia.sk 

E.I.C.Engineering inspection company s.r.o.
Urbánkova 4037/13 
080 01 Prešov

Tel.: +421 517 485 081
Fax: +421 517 485 080
Mobil: +421 917 432 092
Internet: www.eic.eu.sk  
E-Mail: eic@eic.eu.sk 

 

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
Studená 3
821 04 Bratislava
Tel.: +421 249 228 111
Fax: +421 244 453 617
Internet: www.tsus.sk  
E-Mail: info@tsus.sk 

Technický skúšobný ústav

Piešťany, š.p. 
Krajinská cesta 2929/9
921 01 Piešťany

Tel.: +421 337 957 111
Fax: +421 337 723 716
Internet: www.tsu.sk  
E-Maily: dle oddělení